Resultaten Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

De resultaten tot 2012 van de jaarlijkse monitoring van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zijn beschikbaar. Samengevat is de deelname aan cialis uk het Bevolkingsonderzoek licht gedaald. Het aantal licht afwijkende uitstrijkjes blijft stijgen, terwijl het aantal verwijsadviezen niet verder toeneemt. De eerder waargenomen stijging van de detectie van voorstadia van baarmoederhalskanker lijkt te stabiliseren. De detectie van baarmoederhalskanker neemt niet toe.

21 oktober 2014

Normendocument moleculaire diagnostiek

De moleculaire richtlijn is herzien, en is nu het concept NVVP normendocument moleculaire diagnostiek geworden (klik hier). In een normendocument legt de usa pharmacy cialis vereniging vast wat wij als beroepsgroep beschouwen als “good practice” en “best practice”. De normen gelden als veldnormen voor de raad van accreditatie. De LVC hanteert de NVVP normendocumenten bij de beroepsvisitatie.

Totstandkoming
Het normendocument is tot stand gekomen na revisie van it's cool brand viagra de moleculaire richtlijn uit 2005, met dank aan de CMDP en de taakgroep normendocument moleculaire diagnostiek voor hun inspanningen. Meer hierover vindt U in de updates en de commentaren die only today propecia canada pharmacy eerder in het Bulletin verschenen. Het bestuur meent dat de www.austrinus.com versie die voor u ligt heldere en only today buy zithromax without a prescription redelijke normen stelt. De vereniging kan hiermee een goede kwaliteitstandaard stellen voor moleculaire diagnostiek in de pathologie.

Uw mening
Het is nu aan u om te oordelen over dit normendocument. Het resultaat van deze ledenraadpleging wordt gepubliceerd in het Bulletin en zal als een zwaarwegend advies aan het bestuur gelden. Het bestuur zal in de bestuursvergadering van 4 november besluiten over het normendocument, en hierover in de ALV van 5 november verantwoording afleggen.

Stemmen: hoe werkt het?
Vandaag ontvangt u where get real viagra from canada een persoonlijke email waarmee u uw stem kunt uitbrengen. De email wordt verstuurd naar het adres waarop u ook het Bulletin ontvangt. U kunt stemmen tot en met donderdag 23 oktober.
Mocht u technische problemen ondervinden, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

LET OP: de link naar het normendocument in de email blijkt niet juist (alle begin is which is better viagra cialis moeilijk, klik hier voor het document).

17 oktober 2014

Ovarium carcinoom: commentaarronde ESP data set

 

De ESP nodigt uit om commentaar te leveren op de concept data set voor carcinomen van het ovarium, tuba en peritoneum. De data set is opgesteld door het International Collaboration on generic cialis next day deliver Cancer Reporting (ICCR). De deadline is 28 november. 

BOOG Nieuwsbrief

De Borstkanker Onderzoek Groep heeft haar jaarlijkse digitale nieuwsbrief BOOGinBeeld uitgebracht met informatie over lopende en geplande studies. Klik hier om te lezen.

Commentaarfase: Hoofdstuk 'De oudere patiënt' in de richtlijn Colorectaal carcinoom

De richtlijn Colorectaal carcinoom is inmiddels al enige tijd online. In een afzonderlijk project heeft de richtlijnwerkgroep echter nog hard gewerkt aan een evidence based hoofdstuk voor de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom. Na autorisatie door de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen wordt dit hoofdstuk toegevoegd aan de richtlijn.
Namens de richtlijnwerkgroep nodigen wij u uit om de concepttekst van commentaar te voorzien.

Commentaarronde tot 31 oktober

Uw commentaar kunt u tot 31 oktober 2014 leveren door op enquête te klikken. (Of door dit adres te kopiëren: https://nl.surveymonkey.com/s/6MHNBG2)

  • U kunt per onderwerp de teksten bekijken en becommentariëren (waarbij wij u vragen te verwijzen naar de http://twdadvisors.com/generic-viagra-wholesale-fast-delivery betreffende regelnummers). Zo kunt u eventueel alleen die hoofdstukken kiezen, die uw speciale interesse(s) hebben. Wel moet u altijd, op de laatste pagina van de enquête, de enquête sluiten omdat anders uw commentaar verloren gaat.
  • Indien gewenst klik hier voor de gehele tekst aan in de bijlage (PDF). Op korte termijn zal de tekst ook te benaderen zijn via www.oncoline.nl en/of www.richtlijnendatabase.nl.

 

Commentaarfase richtlijn hoofd-hals tumoren

Het KiMS (Kwaliteitsinstituut Medisch Specialisten) legt namens de werkgroep de conceptrichtlijn ‘Hoofd-halstumoren’ voor ter becommentariëring. De richtlijn is ontwikkeld op viagra canda initiatief van de Nederlandse Vereniging van no prescription viagra Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO). De werkgroep die de conceptrichtlijn ontwikkeld heeft, bestaat uit afgevaardigden van meerdere wetenschappelijke verenigingen en how to buy viagra in ireland patiëntenorganisaties. Kik hier voor de richtlijn en klik hier voor het commentaarformulier. U kunt het formulier tot 18 september opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Krachten bundelen tegen leverkanker

Op 2 juli 2014 werd in Utrecht de Dutch Hepatocellular Carcinoma Group (DHCG) opgericht. De DHCG is een cialis alternatives gemeenschappelijk initiatief van Nederlandse medisch specialisten om de krachten in de strijd tegen leverkanker te bundelen. Binnen de DHCG zijn de wow it's great cialis sale in australia Nederlandse verwijscentra van HCC vertegenwoordigd en wordt er samengewerkt door hepatologen, chirurgen, oncologen, radiologen, pathologen, radiotherapeuten, nucleair geneeskundigen, onderzoekers en patiëntenverenigingen. Lees meer hier.

29 augustus 2014

 

Geanonimiseerde verslagen voor onderzoekers

Als onderzoekers blokjes willen opvragen, maar het verslag moeten inzien om een selectie te maken, dan moet het verslag geanonimiseerd aangeleverd worden (lees de richtlijn).

Tot voor kort moeten laboratoria dat zelf regelen. Nu kan PALGA de gevraagde gegevens echter ook namens het laboratorium rechtstreeks aan www.1000lonelyplaces.com de onderzoeker verstrekken. PALGA kan hiermee van het laboratorium werk uit handen nemen. De laboratoria hebben hierover een brief ontvangen (lees hier). Als u www.exposeit.pl van deze dienst gebruik wilt maken, dat kunt u dat laten weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
22 augustus 2014

In memoriam Jan Lindeman

Jan LindemanOp 5 augustus jl. overleed op 72-jarige leeftijd onze collega Jan Lindeman. De uitvaart vond vorige week plaats onder grote belangstelling van collega’s. Lees hier het in memoriam van Chris Meijer en Wim Quint.

Nationaal Register Nader Gebruik: nodig en haalbaar?

De weefselbanken zijn een rijke bron voor wetenschappelijk onderzoek. Patiënten hebben in de regel geen bezwaar tegen gebruik van only for you uk levitra restmateriaal. In tegendeel: zij zien het belang van wetenschappelijk onderzoek, en dragen er graag aan bij. Maar wat als je wel bezwaar hebt? Hoe is het geregistreerd? Hoe kan de biobank medewerker het register raadplegen? Zaken die nu meestal lokaal geregeld zijn (of zouden moeten zijn). Is er behoefte aan een nationaal register? Is het opzetten daarvan haalbaar? Technopolis onderzocht dit in opdracht van PALGA. De resultaten leest u in het rapport (klik hier). PALGA en NVVP laten in een reactie weten de wenselijkheid van een nationaal register te onderschrijven, en hierin een verantwoordelijkheid zien voor pathologen.

14 augustus 2014

Stand van zaken richtlijn moleculaire diagnostiek

Het bestuur heeft U in mei 2014 in een toelichting geïnformeerd over het tot stand komen van de richtlijn moleculaire diagnostiek en vervolgstappen na intrekken van het besluit. In de bijlage vindt U de verzamelde commentaren (klik hier) en een prices for propecia update van drug generic levitra de stand van zaken (klik hier).

14 augustus 2014

Subcategorieën

Zoeken

    Logo Palga