Biobank uitgifte voor identificatie slachtoffers MH17

 

De KNMG heeft op 22 juli jl. een advies uitgebracht over hoe om te gaan met verzoeken om inzage in medische dossiers van (mogelijke) slachtoffers van de vliegtuigramp met de http://wellness-angebot.at/canadian-drugs-levitra MH17. In aanvulling hierop heeft FEDERA specifiek voor biobanken een aanbeveling opgesteld die kan helpen bij het maken van de afweging wel of viagra for sale on the internet niet lichaamsmateriaal beschikbaar te stellen aan het LTFO. Deze aanbeveling betreft zowel materiaal dat met informed consent is buy viagra in canada verzameld, als restmateriaal (o.a. blokjesarchief). BBMRI-NL en NVVP staan achter deze aanbevelingen. De afweging om wel of niet mee te werken dient altijd door de biobanken zelf te gebeuren. NVVP adviseert om de aanbevelingen zwaar mee te laten wegen bij het maken van een keuze.

 

Pathologie aan de voet van de Kilimanjaro

Kilimanjaro

In het noorden van Tanzania; het Kilimanjaro Christian Medical College dat ligt nabij Moshi, een plaatsje in het noorden van Tanzania en bij safarigangers bekend als uitvalsoord voor trektochten naar de top van de Kilimanjaro, bevindt zich een ziekenhuis met pathologielab. Het ziekenhuis mist een eigen patholoog en om in dit manco te voorzien levert sinds enkele jaren een groepje van cialis online online onze collega’s ter plekke een bijdrage aan patiëntenzorg en onderwijs. Iets voor U? Lees meer hier.

Commentaarronde richtlijn Hoofd-halstumoren

De conceptversie van de herziene multidisciplinaire richtlijn Hoofd-halstumoren staat open voor commentaar. Namens de NVVP participeerde mevr. Prof. Dr E. Bloemena in de
werkgroep die de herziening formuleerde. Uw medisch-inhoudelijk is welkom via http://mises.org.pt/cheap-viagra-next-day-delivery Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De commentaarfase sluit op vrijdag 19 september 2014.

Commentaarronde richtlijn Basaalcelcarcinoom

De conceptversie van de herziene multidisciplinaire richtlijn Basaalcelcarcinoom staat open voor commentaar. Namens de NVVP participeerde Mevr. Prof. Dr. M. R. van Dijk in de levitra shop werkgroep die de herziening formuleerde. Uw medisch-inhoudelijk is welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De commentaarfase sluit op maandag 22 september 2014.

Controleplan Correct Declareren

Had u it's cool het "Controleplan Correct Declareren" al gezien? Dit document circuleert in ziekenhuizen, maar was niet bekend bij de NVVP. De bedoeling van het plan is om ziekenhuizen zelf onderzoek te laten doen naar correcte DBC/DOT declaraties alvorens de externe accountant ingeroepen wordt. In hoofdstuk 8 van dit plan wordt gesteld: "Voor prestaties van onder meer radiologie en pathologie is niet het begrip 'foto' of het aantal weefsels uitgangspunt voor hoe vaak een buy viagra from canada prestatie vastgelegd wordt, maar het begrip 'onderzoek'. Dit ongeacht hoeveel foto's er gemaakt worden en
hoeveel weefsels worden verwijderd, en of er sprake is van enkelzijdige of dubbelzijdige organen". Het is onduidelijk waar deze definitie vandaag komt,
maar wel is duidelijk dat deze afwijkt van de algemeen gebruikte CTG 50501 definitie. Om misverstanden te voorkomen, heeft de NVVP de NVZ hierover per brief
geïnformeerd. Kijk ook op het forum (beroepsbelangen).

Bouwen aan de Nederlandse biobank: BBMRI-NL2.0 gehonoreerd

 

Op dinsdag 1 juli ontving BBMRI-NL2.0 een NWO subsidie €9,8M in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. PALGA is mede-aanvrager van http://www.petrinjskiradio.hr/where-to-buy-cialis-online dit project, dat ook door de NVVP van harte ondersteund wordt. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW en NWO-directeur Jos Engelen reikten tijdens een ceremonie in het LUMC de cheque uit. BBMRI-NL is het samenwerkingsverband van ruim 200 Nederlandse biobanken, en waarin onder meer CTMM-TraIT en DNTP vallen. BBMRI-NL2.0 streeft ernaar om alle voor biomedisch onderzoek belangrijke informatie – of het nu gaat om lichaamsmaterialen, vragenlijsten of beeldmateriaal—op een uniforme manier op te slaan, zodat het optimaal bruikbaar is www.ameba.eu voor zowel het onderzoek naar oorzaken van ziekte, als voor zogenaamd translationeel onderzoek – de vertaalslag van kennis over de oorzaak van een ziekte naar een behandelmethode of medicatie. Lees hier het persbericht.

4 juli 2014

 

In memoriam Hans Planteydt

Op 24 juni j.l. overleed oud-collega Hans Planteydt, op 86 jarige leeftijd. Lees hier het in memoriam. Onze condoleances gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

4 juli 2014

 

BVO Darmkanker: uitnodiging deelname in commissies en buy cialis overnight werkgroepen RIVM

 

Het RIVM vraagt de NVVP om leden af te vaardigen voor:

  • Programmacommissie bevolkingsonderzoek Darmkanker
  • Werkgroep innovatie en wetenschap
  • Werkgroep kwaliteit, capaciteit, monitoring & informatiehuishouding (KCMI)
  • Werkgroep kwaliteitseisen pathologie

Lees hier de taakomschrijving. Heeft u belangstelling om in hierin zitting te nemen en zo bij te dragen aan belangenbehartiging van de pathologie in het bevolkingsonderzoek darmkanker? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


KWF projectaanvraag
Plan van order cialis without prescription in canada aanpak

 

 

Onderzoek naar praktijkvariatie

 

Histologische gradering van (pre-)maligne laesies is een belangrijke prognostische parameter. Ondanks de buy viagra in canada grote consequenties, blijkt gradering niet altijd even eenduidig. Grote nationale studies naar dergelijke variatie ontbreken en het is onduidelijk of er regionale en/of laboratorium gebonden verschillen zitten in gradering.
De NVVP en Stichting PALGA zijn medeaanvragers van een KWF onderzoeksproject (R3115) naar de landelijke variatie in gradering van (pre-)maligne laesies in de pathologie dat per 1 april van dit jaar gestart is. Het gaat om een KWF-project in het kader van ‘Kwaliteit van de oncologische zorg in beeld’. De hoofdaanvrager is dr. Stefan Willems, patholoog in het UMC Utrecht en bestuurslid van Stichting PALGA.
In het eerste deel van het project worden (pre-)maligne colorectale laesies bekeken. In de tweede fase wordt de mammapathologie onder de loep genomen. Hierna volgen mogelijk nog andere tracti. Het uiteindelijke doel van http://www.perich.com/viagra-discount-pharmacy de studie is standaardisatie van gradering en daarmee verbetering van de oncologische zorg.
De onderzoekers hopen dat alle pathologielaboratoria mee willen doen aan dit onderzoek, zodat de landelijke variatie in gradering in kaart kan worden gebracht. Lees in de bijlage meer informatie over dit project.

 

Forum Pathologicum geopend!

Het NVVP forum is geopend! Redacteuren, moderatoren en het bestuur nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. Wij hopen dat het forum een levendige ontmoetingsplek in cyberspace wordt voor NVVP leden, waar u vragen kunt stellen aan collega’s, weetjes en phizer brand viagra made in canada tips kunt vinden, en waar gediscussieerd kan worden over allerlei onderwerpen. Een platform om laagdrempelig vragen te stellen, of te delen wat bij de één leeft, en wat ook voor anderen interessant kan zijn.

Klik op de blauwe Forum button in de rechter kolom (inloggen vereist). Bekijk de topics, reageer, of plaats zelf een http://www.gkrs.no/generic-viagra-from-canada-online topic. Als u zich abonneert op cost of finasteride categorieën die uw interesse hebben, dan ontvangt u email alerts van de nieuwe topics in die categorie, zodat u kunt kiezen om topics te volgen.

Lees hier de verdere uitleg en de forumregels.

6 juni 2014 

Pathologendagen

web-NVVP-dond-001De pathologendagen van vorige maand waren weer een groot succes, met dank aan http://www.ahvassen.nl/pfizer-levitra-cheap meetingsecretaris Jelle Wesseling en het team van Cantrijn. Bekijk hier de fotogallerij.

23 mei 2014

 

 

Subcategorieën

Zoeken

    Logo Palga