Actueel

Commissie Kwaliteit BeroepsUitoefening (CKBU)

Sinds januari 2016 zijn de commissie kwaliteit en de commissie beroepsuitoefening weer samengevoegd tot de CKBU. Deze commissie houdt zich, zoals de naam al zegt bezig met zaken betreffende de beroepsuitoefening en kwaliteit in brede zin, zowel op eigen initiatief als op verzoek van bestuur of leden. Belangrijke taken liggen op het gebied van richtlijnen en protocollen, o.a. via respectievelijk intensief contact met penvoerders in de richtlijnontwikkeling (m.n. IKNL) en PALGA. Daarnaast behoort het doen van SKMS aanvragen t.b.v. de ontwikkeling van richtlijnen en protocolmodules tot de taken van de CKBU. De CKBU vertegenwoordigt de NVVP in de Raad Kwaliteit en Commissie Richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (voorheen OMS). Getracht wordt om de commissie te laten bestaan uit pathologen werkzaam in vrije vestiging, dienstverband en academie, alsmede een lid namens de LPAV. De voorzitter maakt deel uit van het sectiebestuur van de klinische pathologie. De commissie vergadert gemiddeld elf keer per jaar, waarvan 2 keer lijfelijk.

Samenstelling


Documenten

Advies bij inspectiebezoek “kritieke bevindingen”

 
Discussiestuk aandachtspatholoog maart 2015
Advies over het aantonen van een DNA mismatch repair defect                    sept 2014
                 

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Publicaties

Klik hier voor meer informatie.

 

Zoeken

Agenda

Klik hier voor alle cursussen, congressen en symposia.
Alle voor de NVVP geaccrediteerde bijeenkomsten klik hier.

    PalgaLogo
Snel naar PALGA aanvraagsysteem.
Klik hier.

Lidmaatschap

Meer informatie over lid worden, opzeggen of aanmelden voor de nieuwsbrief klik hier


De NVVP is lid van
fms