Actueel

Commissie BeroepsUitoefening (CBU)

De Commissie BeroepsUitoefening (CBU) van de NVVP houdt zich, zoals de naam al zegt, bezig met zaken betreffende de beroepsuitoefening in brede zin, zowel op eigen initiatief als op verzoek van bestuur of leden. Belangrijke taken liggen op het gebied van richtlijnen en protocollen, o.a. via respectievelijk intensief contact met penvoerders in de richtlijnontwikkeling (m.n. IKNL) en PALGA. Daarnaast behoort het doen van SKMS aanvragen t.b.v. de ontwikkeling van richtlijnen en protocolmodules tot de taken van de CBU. De CBU vertegenwoordigt (samen met de Commissie Kwaliteit) de NVVP in de Raad Kwaliteit en Commissie Richtlijnen van de Federatie Medisch Specialisten (voorheen OMS). Tevens werkt de CBU intensief samen met de Commissie Moleculaire Diagnostiek (CMDP), de Werkgroep Cytologie (voorheen ‘commissie cytologie’) en de Commissie BVO (nieuw in 2014). Getracht wordt om de commissie te laten bestaan uit pathologen werkzaam in vrije vestiging, dienstverband en academie, alsmede een lid namens de LPAV. De voorzitter maakt deel uit van het sectiebestuur van de klinische pathologie. De commissie vergadert gemiddeld elf keer per jaar, waarvan 4 keer lijfelijk.

Samenstelling

Klik hier voor de portefeuilleverdeling van de CBU.

Documenten

Discussiestuk aandachtspatholoog maart 2015
Advies over het aantonen van een DNA mismatch repair defect                    sept 2014
                 

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2011

Zoeken

Agenda

Klik hier voor alle cursussen, congressen en symposia.
Alle voor de NVVP geaccrediteerde bijeenkomsten klik hier.

    PalgaLogo

Lidmaatschap

Meer informatie over lid worden, opzeggen of aanmelden voor de nieuwsbrief klik hier


De NVVP is lid van
fms