Factuur van 125 euro

tax-invoice-100253469Afgelopen week hebt u wellicht een factuur van 125 euro ontvangen. We merken dat dit vragen oproept. Daarom hier een toelichting.
 
Zoals de afgelopen maanden uitgebreid aan de orde is geweest zal ook de NVVP lid worden van de in januari 2015 op te richten Federatie Medisch Specialisten (FMS). Lees hier (inloggen vereist!) het besluit in de notulen van de ALV van april 2014. Hierdoor kunnen we samen met de andere wetenschappelijke verenigingen werken aan kwaliteit, opleiding en communicatie. Daarnaast zullen beroepsbelangen en wetenschap breder behartigd kunnen worden. Uitgangspunt is het samen dragen van de kosten zonder verhoging van het budget, wat betekent dat de kosten voor individuele leden iets anders verdeeld zullen worden, afhankelijk van de eventuele huidige lidmaatschappen van Orde, LAD en NVVP.
 
Wat gaat er veranderen?
 
De gewone leden van de vereniging dragen voortaan via de NVVP contributie af aan de federatie. Deze bijdrage aan de federatie is per 1 januari 2015 vastgesteld op 500 euro per praktiserend medisch specialist per jaar. In het transitiejaar 2014 dragen de wetenschappelijke verenigingen per lid medisch specialist eenmalig €100 + eenmalig € 25 transitiekosten af. Dat bedrag is nu aan u gefactureerd.
 
Het lidmaatschap van de OMS en LAD vervalt voortaan. Eventueel al betaalde lidmaatschapsgelden worden rechtstreeks door de OMS of LAD met u verrekend.
 
Hebt u een rekening ontvangen, en bent u geen medisch specialist, of bent u niet-praktiserend? Laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Ten overvloede zij gezegd dat de belangenbehartiging in de FMS voor alle NVVP leden geldt, of u nu wel of niet medisch specialist bent.
 
Mocht u nog vragen hebben, laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


21 november 2014

 

 

Commentaarfase: Modules richtlijn NSCLC

Eerder dit jaar (maart 2014) ontving het merendeel van u van ons concept teksten van een zestal - door een subwerkgroep van radiotherapeuten gereviseerde - onderdelen van de richtlijn NSCLC, met de vraag deze van commentaar te voorzien. Mede op basis van het toen door u geleverde commentaar zijn deze modules op een aantal punten aangepast. Inmiddels hebben alle betrokken verenigingen deze aangepaste versies geautoriseerd.

PALGA vertaalmodule

Sinds oktober 2013 stelt PALGA de Vertaalmodule ter beschikking. Dit programma zet conclusies van pathologieverslagen op de achtergrond om in diagnosecodes, zodat de patholoog die niet meer zelf hoeft te dicteren. Het nieuwe programma dat onlangs beschikbaar is gekomen heeft enkele veranderingen ondergaan die de werking duidelijk verbeteren. Voor meer informatie klik hier.

Kwaliteitssymposium 2014

AZ

 

 

 

 

 

Op 5 november vond het kwaliteitssymposium plaats, met presentaties over indicatoren, ontwikkeling van aandachtsgebieden, DICA en ISO scopes. De presentaties vindt u hier. De taakgroep ISO transitie gepresenteerde de bronscopes voor ISO en toelichting.  Deze toelichting en de definiëring van scopes voor de pathologie is een must voor alle labs die met een eerste (ISO) accreditatie bezig zijn. De documenten vindt u hier.(inloggen vereist!)

13 november 2014  

 

 

 

Nieuw tariefsysteem

euro-currency-over-keyboard-10064643Op 1 januari gaat het nieuwe tariefsysteem in. Alle informatie hierover vindt U hier. (inloggen vereist!) 
Vragen kunt u stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie verder de topics op het forum


 

13 november 2014

Normendocument moleculaire diagnostiek

De moleculaire richtlijn is herzien, en is nu het NVVP normendocument moleculaire diagnostiek, goedgekeurd door het bestuur van de NVVP (klik hier). In het normendocument legt de vereniging vast wat wij als beroepsgroep beschouwen als “good practice” en “best practice”. De normen gelden als veldnormen voor de raad van accreditatie. De LVC hanteert de NVVP normendocumenten bij de beroepsvisitatie.

7 november 2014

PALGA*PODB*voor iedereen

Vanaf vandaag is de PALGA OPENBARE DATABANK te raadplegen via
www.palgaopenbaredatabank.nl

Hoeveel mammabiopten onderzochten wij in de afgelopen 10 jaar? Is dat meer of minder dan in de periode daarvoor? *

Deze vragen en veel kunt u zelf makkelijk en snel opzoeken in de PALGA openbare databank. Het geeft u een indruk of de PALGA databank een geschikte bron is voor uw onderzoeksvraagstelling. De gegevens in de database zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot individuele patiënten. U kunt zelf aan de hand van diagnose- en retrievaltermen makkelijk zoeken naar een diagnose. Zo kunt u snel zoeken op bijv. alle maligniteiten, of alle topografieën van de huid. Verder kunt u zoeken op weefsel of cellen, geslacht, leeftijdscategorie en jaar van diagnose. Het zoeken in de PODB levert u alleen aantallen op en daarmee een indicatie of wat u zoekt aanwezig is in Nederland.

*Zoek op “mamma”AND “biopt”: 266792 tussen 2005-2014, en 131385 tussen 1995-2004. (Is er werkelijk een verdubbeling?)

7 november 2014

Resultaten Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

De resultaten tot 2012 van de jaarlijkse monitoring van het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker zijn beschikbaar. Samengevat is de deelname aan het Bevolkingsonderzoek licht gedaald. Het aantal licht afwijkende uitstrijkjes blijft stijgen, terwijl het aantal verwijsadviezen niet verder toeneemt. De eerder waargenomen stijging van de detectie van voorstadia van baarmoederhalskanker lijkt te stabiliseren. De detectie van baarmoederhalskanker neemt niet toe.

21 oktober 2014

Ovarium carcinoom: commentaarronde ESP data set

 

De ESP nodigt uit om commentaar te leveren op de concept data set voor carcinomen van het ovarium, tuba en peritoneum. De data set is opgesteld door het International Collaboration on Cancer Reporting (ICCR). De deadline is 28 november. 

BOOG Nieuwsbrief

De Borstkanker Onderzoek Groep heeft haar jaarlijkse digitale nieuwsbrief BOOGinBeeld uitgebracht met informatie over lopende en geplande studies. Klik hier om te lezen.

Commentaarfase: Hoofdstuk 'De oudere patiënt' in de richtlijn Colorectaal carcinoom

De richtlijn Colorectaal carcinoom is inmiddels al enige tijd online. In een afzonderlijk project heeft de richtlijnwerkgroep echter nog hard gewerkt aan een evidence based hoofdstuk voor de oudere patiënt met een colorectaal carcinoom. Na autorisatie door de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen wordt dit hoofdstuk toegevoegd aan de richtlijn.
Namens de richtlijnwerkgroep nodigen wij u uit om de concepttekst van commentaar te voorzien.

Commentaarronde tot 31 oktober

Uw commentaar kunt u tot 31 oktober 2014 leveren door op enquête te klikken. (Of door dit adres te kopiëren: https://nl.surveymonkey.com/s/6MHNBG2)

  • U kunt per onderwerp de teksten bekijken en becommentariëren (waarbij wij u vragen te verwijzen naar de betreffende regelnummers). Zo kunt u eventueel alleen die hoofdstukken kiezen, die uw speciale interesse(s) hebben. Wel moet u altijd, op de laatste pagina van de enquête, de enquête sluiten omdat anders uw commentaar verloren gaat.
  • Indien gewenst klik hier voor de gehele tekst aan in de bijlage (PDF). Op korte termijn zal de tekst ook te benaderen zijn via www.oncoline.nl en/of www.richtlijnendatabase.nl.

 

Subcategorieën

Zoeken

    Logo Palga