Nieuw tariefsysteem

euro-currency-over-keyboard-10064643Vanaf 1 januari is het nieuwe tariefsysteem van kracht. Alle informatie hierover vindt U hier. (inloggen vereist!) 
Vragen kunt u stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie verder de topics op het forum


 

 

Nieuwe samenwerking

De pathologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gaan samenwerken onder de naam Pathologie-DNA. Lees meer.

Commentaarronde Coeliakie bij kinderen en adolescenten

Graag uw commentaar op de conceptversie van de NVK-richtlijn Coeliakie. Deze richtlijn in samenvattingsvorm is geschreven in verband met de in 2012 verscheen nieuwe richtlijn van de European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) over de diagnostiek van coeliakie bij kinderen en adolescenten.  U kunt uw commentaar tot 27 februari 2015sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na verwerking van de commentaren, zal de richtlijn ter autorisatie aan de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde worden voorgelegd.

De Stichting PALGA vraagt uw aandacht voor de PALGA-prijs 2015

Bent u in het verleden betrokken geweest bij een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de PALGA-databank of heeft deelgenomen aan de cursus Coderen of bent u anderszins gelieerd geweest aan PALGA? Dan willen wij graag uw aandacht vestigen op onderstaande oproep.

Op de pathologendagen van 2012, 2013 en 2014 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden. Ook in 2015 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt op de pathologendagen (22-24 april 2015). De winnaar zal na de uitreiking een presentatie geven over zijn/haar onderzoek met PALGA-gegevens. Hierbij willen wij u uitnodigen tot het indienen van een abstract over uw onderzoek. Het abstract mag zowel een huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek betreffen als een onderzoek dat in 2014 gepubliceerd is. Junioronderzoekers, AIOS en gepromoveerde onderzoekers werkzaam zowel binnen als buiten de pathologie worden gestimuleerd tot het indienen van een abstract. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

Nieuwjaarsbericht van uw voorzitter

Beste collega’s,

Mede namens de overige leden van het bestuur wil ik u al het goede wensen voor het komende jaar.Ook 2015 belooft weer een interessant jaar te worden.Als we even intern (bestuurlijk) gericht kijken, krijgt u bij de ALV tijdens de komende pathologendagen een nieuwe voorzitter, Katrien Grünberg; na Thea Vroom de 2e vrouw in de dan 95-jarige geschiedenis van de NVVP, die deze functie gaat vervullen.

En er staan bij die ALV meer benoemingen op stapel. Siebe Wouda als bestuurslid met de portefeuille Beroepsbelangen en daarmee voorzitter van de CBB. Ook voor Paul van Diest, voorzitter van de Commissie Bij- en Nascholing, zal er (waarschijnlijk) een waardig opvolger benoemd kunnen worden. We hopen u daarover binnenkort te kunnen informeren.

Federatie Medisch Specialisten vanaf 1 januari een feit

De Orde van Medisch Specialisten bestaat niet meer. 18 december 2014 was de laatste Algemene Vergadering waar de nieuwe statuten voor de federatie zijn goedgekeurd en de Orde van Medisch Specialisten is opgeheven. Voor de nieuwsbrief klik hier.

 

 

PALGA* Thesaurus*ovarium

De Thesaurus werkgroep is begonnen de PALGA thesaurus aan te passen aan de nieuwste WHO classificatie voor gynaecologische tumoren. Daarbij zijn nu de Ovariumtumoren voltooid. Ruim 20 nieuwe entiteiten zijn met codes toegevoegd. In de loop van 2015 zullen ook de andere gynaecologische neoplasmata worden geactualiseerd. Ook is het nu mogelijk aan- of afwezigheid van ROS-mutaties te coderen. Zie voor complete wijzigingenlijst (verschillenlijst20141212.xls).

Voor alle golfende pathologen

Na de plezierige laatste editie van de Swaene trofee op Golfclub Nunspeet, zijn er voorbereidingen in gang  voor de 2015 editie. Het voornemen is om in het voorjaar van 2015 de Swaene trofee te spelen op de prachtige baan van Royal Asdown Forest Golf Club , ten zuiden van Londen. De club beschikt over twee 18-holes banen, beide top kwaliteit. Zoals je op de website kunt zien en in de reviews kunt lezen is zijn dit prachtige heidebanen en vormt dit  een unieke mogelijkheid om met elkaar de strijd aan te gaan voor de fel begeerde Swaene Trofee en de van Suylen Uil voor de beste bruto score natuurlijk. Het voorstel is om op beide banen te spelen, op een vrijdag (The Old Course) en een zaterdag (The West Course)  in mei. De voorkeursdata zijn vrijdag 8 en zaterdag 9 mei, indien op deze data voor te veel collegae slecht uitkomen is er een reserve mogelijkheid op 1 en 2 mei. Voor meer praktische informatie klik hier.

Factuur van 125 euro

tax-invoice-100253469Afgelopen week hebt u wellicht een factuur van 125 euro ontvangen. We merken dat dit vragen oproept. Daarom hier een toelichting.
 
Zoals de afgelopen maanden uitgebreid aan de orde is geweest zal ook de NVVP lid worden van de in januari 2015 op te richten Federatie Medisch Specialisten (FMS). Lees hier (inloggen vereist!) het besluit in de notulen van de ALV van april 2014. Hierdoor kunnen we samen met de andere wetenschappelijke verenigingen werken aan kwaliteit, opleiding en communicatie. Daarnaast zullen beroepsbelangen en wetenschap breder behartigd kunnen worden. Uitgangspunt is het samen dragen van de kosten zonder verhoging van het budget, wat betekent dat de kosten voor individuele leden iets anders verdeeld zullen worden, afhankelijk van de eventuele huidige lidmaatschappen van Orde, LAD en NVVP.
 
Wat gaat er veranderen?
 
De gewone leden van de vereniging dragen voortaan via de NVVP contributie af aan de federatie. Deze bijdrage aan de federatie is per 1 januari 2015 vastgesteld op 500 euro per praktiserend medisch specialist per jaar. In het transitiejaar 2014 dragen de wetenschappelijke verenigingen per lid medisch specialist eenmalig €100 + eenmalig € 25 transitiekosten af. Dat bedrag is nu aan u gefactureerd.
 
Het lidmaatschap van de OMS en LAD vervalt voortaan. Eventueel al betaalde lidmaatschapsgelden worden rechtstreeks door de OMS of LAD met u verrekend.
 
Hebt u een rekening ontvangen, en bent u geen medisch specialist, of bent u niet-praktiserend? Laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Ten overvloede zij gezegd dat de belangenbehartiging in de FMS voor alle NVVP leden geldt, of u nu wel of niet medisch specialist bent.
 
Mocht u nog vragen hebben, laat het dan weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


21 november 2014

 

 

Commentaarfase: Modules richtlijn NSCLC

Eerder dit jaar (maart 2014) ontving het merendeel van u van ons concept teksten van een zestal - door een subwerkgroep van radiotherapeuten gereviseerde - onderdelen van de richtlijn NSCLC, met de vraag deze van commentaar te voorzien. Mede op basis van het toen door u geleverde commentaar zijn deze modules op een aantal punten aangepast. Inmiddels hebben alle betrokken verenigingen deze aangepaste versies geautoriseerd.

PALGA vertaalmodule

Sinds oktober 2013 stelt PALGA de Vertaalmodule ter beschikking. Dit programma zet conclusies van pathologieverslagen op de achtergrond om in diagnosecodes, zodat de patholoog die niet meer zelf hoeft te dicteren. Het nieuwe programma dat onlangs beschikbaar is gekomen heeft enkele veranderingen ondergaan die de werking duidelijk verbeteren. Voor meer informatie klik hier.

Subcategorieën

Zoeken

    PalgaLogo