Bijdrage FMS voor pathologen

Rond de komst van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS)  bestaan nog een aantal misvattingen. Daarom nogmaals een korte samenvatting:

- de FMS is een federatie van LAD, OMS, KNMG waar de wetenschappelijke verenigingen zich bij aangesloten hebben. Hiermee vervallen alle individuele contributies voor LAD en OMS, maar is alles geïntegreerd in één tarief dat zowel lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging als de FMS (voorheen dus apart LAD én OMS) dekt.

- u kunt als medisch specialist alléén lid zijn van de LAD als u lid bent van een wetenschappelijke vereniging die aangesloten is bij FMS. Dit is geen individueel lidmaatschap, maar collectief lidmaatschap via de wetenschappelijke vereniging. Huisartsen of andere artsen niet medisch specialist kunnen wel individueel lid zijn.

- De wetenschappelijke verenigingen van de medisch specialisten die aangesloten zijn bij de FMS betalen een bijdrage naar rato van het aantal medisch specialisten (in  de NVVP “gewone leden” van de sectie klinische pathologie).

- Als lid van de NVVP ontvangt u automatisch ook Medisch Contact.

- Wanneer u lid bent van de NVVP is het is wel mogelijk om af te zien van LAD lidmaatschap. Uw lidmaatschap van FMS vervalt daarmee niet. Het is niet mogelijk om KNMG uit te sluiten van uw deelneming.

Bericht NVVP

Naar aanleiding van berichten in de media over uitspraken van Professor Maat tijdens een lezing omtrent de ramp met MH17 laat de NVVP weten dat Dhr Maat geen patholoog is en ook niet lid is van de NVVP. 

Zie nieuwsberichten.

Pathologendagen 2015

figi1

 

 

De inschrijving is gesloten. Het is vanaf heden alleen mogelijk ter plaatse in te schrijven. Per dag zal € 30,- extra in rekening worden gebracht. Er dient ter plaatse een eenmalige machtiging afgegeven te worden. Contant of per pin betalen is niet mogelijk.

Donderdagochtend 23 april:

Een prikkelende opening van de Pathologendagen 2015. Visie van radioloog en patholoog op de toekomst van de pathologie als discipline en op geïntegreerde multidisciplinaire diagnostiek. 

Lees verder Voor het gehele programma.

Het is nog mogelijk om tot en met zondag 12 april a.s. in te schrijven. Hierna is alleen inschrijving ter plaatse nog mogelijk. Per dag zal dan € 30,- extra kosten in rekening worden gebracht.

Deze bijeenkomst mag u niet missen, reserveer dus in uw agenda en schrijf in!  

Tot op de pathologen dagen!

Winand  Dinjens, meetingsecretaris

 

 

ALV NVVP - Statutenwijziging

plaatje ALVBesluitvorming over statutenwijzigingen vraagt om het uitbrengen van een stem door tenminste 1/3 van de stemgerechtigde leden, dat zijn 116 stemmen. Wij hopen dat u in grote getalen aanwezig bent. U kunt ook een collega machtigen om namens u te stemmen (klik hier voor het machtigingsformulier en procedure). Als u zelf deelneemt aan de vergadering is het belangrijk dat u zich vooraf bij de inschrijfbalie laat registreren. U kunt daar ook de collega laten registeren door wie u eventueel gemachtigd bent.

Nieuw tariefsysteem

euro-currency-over-keyboard-10064643Vanaf 1 januari is het nieuwe tariefsysteem van kracht. Alle informatie hierover vindt U hier. (inloggen vereist!) 
Vragen kunt u stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zie verder de topics op het forum


 

 

Nieuwe samenwerking

De pathologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gaan samenwerken onder de naam Pathologie-DNA. Lees meer.

Commentaarronde Coeliakie bij kinderen en adolescenten

Graag uw commentaar op de conceptversie van de NVK-richtlijn Coeliakie. Deze richtlijn in samenvattingsvorm is geschreven in verband met de in 2012 verscheen nieuwe richtlijn van de European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) over de diagnostiek van coeliakie bij kinderen en adolescenten.  U kunt uw commentaar tot 27 februari 2015sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na verwerking van de commentaren, zal de richtlijn ter autorisatie aan de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde worden voorgelegd.

De Stichting PALGA vraagt uw aandacht voor de PALGA-prijs 2015

Bent u in het verleden betrokken geweest bij een aanvraag tot gegevensverstrekking uit de PALGA-databank of heeft deelgenomen aan de cursus Coderen of bent u anderszins gelieerd geweest aan PALGA? Dan willen wij graag uw aandacht vestigen op onderstaande oproep.

Op de pathologendagen van 2012, 2013 en 2014 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden. Ook in 2015 zal de PALGA-prijs worden uitgereikt op de pathologendagen (22-24 april 2015). De winnaar zal na de uitreiking een presentatie geven over zijn/haar onderzoek met PALGA-gegevens. Hierbij willen wij u uitnodigen tot het indienen van een abstract over uw onderzoek. Het abstract mag zowel een huidig, nog niet gepubliceerd onderzoek betreffen als een onderzoek dat in 2014 gepubliceerd is. Junioronderzoekers, AIOS en gepromoveerde onderzoekers werkzaam zowel binnen als buiten de pathologie worden gestimuleerd tot het indienen van een abstract. De Wetenschappelijke Raad van PALGA beslist o.a. op basis van de originaliteit van de vraagstelling, de kwaliteit van de methodologie en de meerwaarde van het gebruik van PALGA als onderzoeksbron, aan welk abstract de PALGA-prijs wordt toegekend.

Nieuwjaarsbericht van uw voorzitter

Beste collega’s,

Mede namens de overige leden van het bestuur wil ik u al het goede wensen voor het komende jaar.Ook 2015 belooft weer een interessant jaar te worden.Als we even intern (bestuurlijk) gericht kijken, krijgt u bij de ALV tijdens de komende pathologendagen een nieuwe voorzitter, Katrien Grünberg; na Thea Vroom de 2e vrouw in de dan 95-jarige geschiedenis van de NVVP, die deze functie gaat vervullen.

En er staan bij die ALV meer benoemingen op stapel. Siebe Wouda als bestuurslid met de portefeuille Beroepsbelangen en daarmee voorzitter van de CBB. Ook voor Paul van Diest, voorzitter van de Commissie Bij- en Nascholing, zal er (waarschijnlijk) een waardig opvolger benoemd kunnen worden. We hopen u daarover binnenkort te kunnen informeren.

Federatie Medisch Specialisten vanaf 1 januari een feit

De Orde van Medisch Specialisten bestaat niet meer. 18 december 2014 was de laatste Algemene Vergadering waar de nieuwe statuten voor de federatie zijn goedgekeurd en de Orde van Medisch Specialisten is opgeheven. Voor de nieuwsbrief klik hier.

 

 

PALGA* Thesaurus*ovarium

De Thesaurus werkgroep is begonnen de PALGA thesaurus aan te passen aan de nieuwste WHO classificatie voor gynaecologische tumoren. Daarbij zijn nu de Ovariumtumoren voltooid. Ruim 20 nieuwe entiteiten zijn met codes toegevoegd. In de loop van 2015 zullen ook de andere gynaecologische neoplasmata worden geactualiseerd. Ook is het nu mogelijk aan- of afwezigheid van ROS-mutaties te coderen. Zie voor complete wijzigingenlijst (verschillenlijst20141212.xls).

Subcategorieën

Zoeken

    PalgaLogo