NVVP Persbericht

newsRadioprogramma Argos besteed vandaag uitgebreid aandacht aan obductiepathologie (Radio 1, om 14.00 uur). De NVVP heeft hieraan medewerking verleend. Klik hier voor het NVVP persbericht over het afnemend aantal obducties in Nederland en klik hier voor de bijlage.

12 april 2014

 

 

 

Pathologendagen

hotel theater figi
De Pathologendagen 2014 vinden plaats van 9 t/m 11 april in Hotel Theater Figi in Zeist.


Het is nog mogelijk om ter plaatse in te schrijven. Voor de tarieven klik hier.

Voor het programma klik hier.
Voor de abstracts klik hier.

Voor een routebeschrijving klik hier.

Han van Krieken: ESP opent grenzen binnen de pathologie

Door Kelly van Ruiten-Nijhof, analist en best online viagra journalist
en Michiel Simons, AIOS Radboudumc, Nijmegen.

 

Han van Krieken 1Professor J.H.J.M. (Han) van Krieken
is hoofd van de http://www.eastgreenbushlibrary.org/get-pharmacy afdeling pathologie in het Radboudumc te Nijmegen. Vorig jaar is hij verkozen tot president van de European Society of Pathology (ESP). De ESP heeft als belangrijkste doel om wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot pathologische innovatie en ontwikkeling te stimuleren en te verankeren in het belang van de patiëntenzorg. In zijn 'Presidents Statement' staat dat één van de prioriteiten ligt bij de integratie van andere wetenschappelijke disciplines. Maar hoe kijkt Van Krieken aan tegen de onderlinge samenwerking tussen de pathologen in de algemene ziekenhuizen en de academische centra? Is deze ontwikkeling in heel Europa gaande? Welke adviezen heeft hij met betrekking tot de snelle ontwikkelingen binnen de vakgroep? Wat is zijn mening over het voorspelde overschot aan pathologen in 2018? Kortom, wat kunnen de cialis with overnight shipping pathologen en de ESP voor elkaar betekenen?

Commentaarronde richtlijn NSCLC

De richtlijn NSCLC is aangepast voor het onderdeel radiotherapie. Hierin de consensus based anbeveling 2013: Bij patiënten, die een hoog risico lopen op morbiditeit bij het verkrijgen van een PA-diagnose, kan worden besloten te bestralen zonder PA-diagnose. Echter, de mening van
de werkgroep is buy cialis online cheap dat gestreefd moet worden naar het verkrijgen van een pathologische diagnose. IKNL nodigt u uit om commentaar te leveren (klik hier voor de enquête).

State of the where to find cialis art?

Recentelijk werden we in het kader van een oncologie brede IKNL visitatie gevraagd de visie van de pathologie te formuleren. Hierin hebben we gezegd dat we streven naar “state of the art” pathologie. Weliswaar met enige gêne, omdat het nogal pretentieus klinkt en tegelijk ook een nogal abstract begrip is. Maar in het SONCOS rapport (zie NVVP nieuwsbrief 8, 28 feb 2014) staat dat met de NVVP wordt overlegd over de criteria waaraan moet worden voldaan om ook door SONCOS als ”State of the art” te worden erkend. SONCOS gaat er blijkbaar vanuit dat “state of the art” niet vanzelfsprekend is. Vinden we als beroepsvereniging ook dat hier extra criteria voor gesteld moeten worden? En wie gaat er op toezien dat ook daadwerkelijk aan deze criteria wordt voldaan? Lees de ingezonden brief van Joost Oudejans hier.

14 maart 2014

Ontwikkeling richtlijn schildkliercarcinoom

Tot 1 april 2014 kunt u commentaar leveren op de conceptrichtlijn schildkliercarcinoom door deelname aan de enquête (of copy-paste dit adres in uw browser: https://www.surveymonkey.com/s/R2RBSG3). De belangrijkste discussiepunten uit deze inventarisatie bespreken we tijdens de buy cialis in the uk landelijke bijeenkomst op 16 april 2014. IKNL nodigt geïnteresseerde pathologen van harte uit voor deze bijeenkomst (meer info klik hier). De richtlijnwerkgroep wil graag aan de hand van de discussies met vertegenwoordigers uit alle betrokken disciplines een besluit nemen over de voorgestelde aanbevelingen.

7 maart 2014

Informatieavond Synergietraject

domus medicaDe informatieavond op 18 maart a.s. over de toetreding van de NVVP tot de Federatie van medisch specialisten Nederland (FMSN) is wegens gebrek aan belangstelling gecanceld. Aan leden die toch graag met Rutger van der Gaag van gedachten willen wisselen biedt het bestuur de gelegenheid om aan te schuiven bij de bestuursvergadering op 18 maart, 18.00 in de Domus Medica. Aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   Klik hier voor de Nieuwsbrief federatie medisch specialisten

7 maart 2014

 

Jaarverslag Nederlandse Vereniging voor Oncologie

De NVvO organiseert de oncologiedag en de basiscursus oncologie, en is vertegenwoordigd in diverse beleidsorganen. Paul van Diest is namens de NVVP afgevaardigd in het bestuur van de NVvO is. Lees het jaarverslag hier.

28 februari 2014

SONCOS normeringsrapport 2014

Deze week kwam het tweede normeringsrapport van SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking) uit. De aanwezigheid van een patholoog bij multidisciplinaire oncologische zorgteams wordt als voorwaarde gesteld.Voor sommige tumoren moet de patholoog aantoonbaar specifieke expertise hebben. Ook wordt de wens geuit om voor oncologische zorg te werken met een “state of the art” afdeling Pathologie, en met “dedicated” pathologen. Dat pathologen het streven naar multidisciplinaire zorg op hoog niveau onderschrijven, mag onder andere blijken uit de sterke toename van onze deelname aan multidisciplinair overleg. Velen van ons onderkennen het belang van verdieping in deelgebieden binnen de pathologie, om de mastercard cialis ontwikkelingen goed bij te houden en when will levitra be available as a generic het vak op hoog nivo te kunnen uitoefenen. Maar wat is een “dedicated” patholoog? En hoe toon je specifieke expertise aan? De uitwerking hiervan raakt misschien wel aan de manier waarop we ons vak uitoefenen. Toch ziet het bestuur het als wenselijk, en zelfs onontkoombaar dat we kaders schetsen voor het ontwikkelen en onderhouden van aandachtsgebieden in de pathologie (zie beleidsplan 2014-18). (inloggen vereist!) Klik hier voor het SONCOS rapport.

28 februari 2014

Einde NODO. Wat nu?

Postmortaal onderzoek bij kinderen werd sinds 1 oktober 2012 uitgevoerd in de 2 NODO centra volgens de z.g. NODO procedure. Het doel van deze centralisatie van dit type pathologisch onderzoek was het beter opsporen van kindermishandeling, en meer inzicht in doodsoorzaken bij kinderen. Sinds 1 januari j.l. is de financiering aan de 2 centra gestopt. Reden hiervoor waren de hybride doelstelling, de bewerkelijke NODO procedure, emotionele belasting en gebrek aan geld. Maar hoe nu verder? KNMG voorzitter van der Gaag heeft staatssecretaris Teeven per brief gevraagd hierover duidelijkheid te verschaffen.

28 februari 2014

Nederlandse pathologen horen tot Europese top

2014 01 lab timesVier Nederlandse hoogleraren pathologie horen tot de beste wetenschappers van Europa op hun vakgebied. Dat blijkt uit een rangorde van Lab Times. Het blad inventariseerde meer dan 20.000 wetenschappelijke artikelen op het gebied van pathologie. Chris Meijer staat op plaats 3, Peter Snijders op 16, Leendert Looijenga op 22, en Han van Krieken op 28. Lees meer.

21 februari 2014

 

 

 

Subcategorieën

Zoeken

    Logo Palga