Pathologie aan de voet van de Kilimanjaro

Kilimanjaro

In het noorden van Tanzania; het Kilimanjaro Christian Medical College dat ligt nabij Moshi, een plaatsje in het noorden van Tanzania en http://www.10jardas.com/cialis-official-website bij safarigangers bekend als uitvalsoord voor trektochten naar de top van de Kilimanjaro, bevindt zich een ziekenhuis met pathologielab. Het ziekenhuis mist een eigen patholoog en om in dit manco te voorzien levert sinds enkele jaren een groepje van buy cialis onze collega’s ter plekke een bijdrage aan patiëntenzorg en onderwijs. Iets voor U? Lees meer hier.

Commentaarronde richtlijn Hoofd-halstumoren

De conceptversie van de herziene multidisciplinaire richtlijn Hoofd-halstumoren staat open voor commentaar. Namens de cheap propecia order online NVVP participeerde mevr. Prof. Dr E. Bloemena in de
werkgroep die de herziening formuleerde. Uw medisch-inhoudelijk is welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De commentaarfase sluit op vrijdag 19 september 2014.

Commentaarronde richtlijn Basaalcelcarcinoom

De conceptversie van de herziene multidisciplinaire richtlijn Basaalcelcarcinoom staat open voor commentaar. Namens de NVVP participeerde Mevr. Prof. Dr. M. R. van Dijk in de werkgroep die de herziening formuleerde. Uw medisch-inhoudelijk is welkom via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De commentaarfase sluit op maandag 22 september 2014.

Controleplan Correct Declareren

Had u het "Controleplan Correct Declareren" al gezien? Dit document circuleert in ziekenhuizen, maar was niet bekend bij de NVVP. De bedoeling van het plan is http://chop-project.com/cialis-mexico om ziekenhuizen zelf onderzoek te laten doen naar correcte DBC/DOT declaraties alvorens de externe accountant ingeroepen wordt. In hoofdstuk 8 van dit plan wordt gesteld: "Voor prestaties van onder meer radiologie en pathologie is niet het begrip 'foto' of het aantal weefsels uitgangspunt voor hoe vaak een scam viagra from candad prestatie vastgelegd wordt, maar het begrip 'onderzoek'. Dit ongeacht hoeveel foto's er gemaakt worden en
hoeveel weefsels worden verwijderd, en of tramadol availability in canada er sprake is van enkelzijdige of dubbelzijdige organen". Het is onduidelijk waar deze definitie vandaag komt,
maar wel is duidelijk dat deze afwijkt van de algemeen gebruikte CTG 50501 definitie. Om misverstanden te voorkomen, heeft de NVVP de NVZ hierover per brief
geïnformeerd. Kijk ook op het forum (beroepsbelangen).

Bouwen aan de Nederlandse biobank: BBMRI-NL2.0 gehonoreerd

 

Op dinsdag 1 juli ontving BBMRI-NL2.0 een NWO subsidie €9,8M in het kader van de Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten. PALGA is mede-aanvrager van online viagra canada dit project, dat ook door de NVVP van harte ondersteund wordt. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW en NWO-directeur Jos Engelen reikten tijdens een ceremonie in het LUMC de cheque uit. BBMRI-NL is het samenwerkingsverband van ruim 200 Nederlandse biobanken, en waarin onder meer CTMM-TraIT en DNTP vallen. BBMRI-NL2.0 streeft ernaar om alle voor biomedisch onderzoek belangrijke informatie – of het nu gaat om lichaamsmaterialen, vragenlijsten of beeldmateriaal—op een uniforme manier op www.cialis.com te slaan, zodat het optimaal bruikbaar is voor zowel het onderzoek naar oorzaken van ziekte, als voor zogenaamd translationeel onderzoek – de vertaalslag van kennis over de buy viagra cheap online oorzaak van een ziekte naar een behandelmethode of medicatie. Lees hier het persbericht.

4 juli 2014

 

In memoriam Hans Planteydt

Op 24 juni j.l. overleed oud-collega Hans Planteydt, op 86 jarige leeftijd. Lees hier het in memoriam. Onze condoleances gaan uit naar zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

4 juli 2014

 

BVO Darmkanker: uitnodiging deelname in commissies en werkgroepen RIVM

 

Het RIVM vraagt de NVVP om leden af te vaardigen voor:

  • Programmacommissie bevolkingsonderzoek Darmkanker
  • Werkgroep innovatie en wetenschap
  • Werkgroep kwaliteit, capaciteit, monitoring & informatiehuishouding (KCMI)
  • Werkgroep kwaliteitseisen pathologie

Lees hier de taakomschrijving. Heeft u belangstelling om in hierin zitting te nemen en celebrex online zo bij te dragen aan belangenbehartiging van de pathologie in het bevolkingsonderzoek darmkanker? Neem dan kingswayboxingclub.com contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


KWF projectaanvraag
Plan van buy viagra online canadian phamacy aanpak

 

 

Onderzoek naar praktijkvariatie

 

Histologische gradering van (pre-)maligne laesies is een belangrijke prognostische parameter. Ondanks de grote consequenties, blijkt gradering niet altijd even eenduidig. Grote nationale studies naar dergelijke variatie ontbreken en het is cialis online order onduidelijk of er regionale en/of laboratorium gebonden verschillen zitten in gradering.
De NVVP en Stichting PALGA zijn medeaanvragers van een KWF onderzoeksproject (R3115) naar de landelijke variatie in gradering van (pre-)maligne laesies in de pathologie dat per 1 april van dit jaar gestart is. Het gaat om een KWF-project in het kader van ‘Kwaliteit van de oncologische zorg in beeld’. De hoofdaanvrager is dr. Stefan Willems, patholoog in het UMC Utrecht en bestuurslid van Stichting PALGA.
In het eerste deel van het project worden (pre-)maligne colorectale laesies bekeken. In de tweede fase wordt de mammapathologie onder de loep genomen. Hierna volgen mogelijk nog andere tracti. Het uiteindelijke doel van www.skolelinux.org de studie is standaardisatie van gradering en daarmee verbetering van de oncologische zorg.
De onderzoekers hopen dat alle pathologielaboratoria mee willen doen aan dit onderzoek, zodat de landelijke variatie in gradering in kaart kan worden gebracht. Lees in de bijlage meer informatie over dit project.

 

Forum Pathologicum geopend!

Het NVVP forum is geopend! Redacteuren, moderatoren en het bestuur nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen. Wij hopen dat het forum een buying illegal viagra levendige ontmoetingsplek in cyberspace wordt voor NVVP leden, waar u click now vragen kunt stellen aan only here collega’s, weetjes en tips kunt vinden, en waar gediscussieerd kan worden over allerlei onderwerpen. Een platform om laagdrempelig vragen te stellen, of te delen wat bij de één leeft, en wat ook voor anderen interessant kan zijn.

Klik op de cheapest generic viagra in uk blauwe Forum button in de rechter kolom (inloggen vereist). Bekijk de topics, reageer, of plaats zelf een topic. Als u zich abonneert op categorieën die uw interesse hebben, dan ontvangt u email alerts van de nieuwe topics in die categorie, zodat u kunt kiezen om topics te volgen.

Lees hier de verdere uitleg en de forumregels.

6 juni 2014 

Pathologendagen

web-NVVP-dond-001De pathologendagen van vorige maand waren weer een groot succes, met dank aan meetingsecretaris Jelle Wesseling en cheap viagra prices het team van Cantrijn. Bekijk hier de fotogallerij.

23 mei 2014

 

 

Reminder commentaarronde richtlijn moleculaire diagnostiek

 

website EGFR ex19 del

De commentaarronde voor de nieuwe richtlijn Moleculaire Diagnostiek loopt nog tot 31 mei. Lees de toelichting van het bestuur, en stuur uw commentaar aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. (inloggen vereist!)

23 mei 2014

 

Subcategorieën

Zoeken

    Logo Palga