BVO baarmoederhalskankerscreening

plaatje bij HPV indicatorHet BVO baarmoederhals kankerscreening (BMHK) wordt uitgevoerd door circa 44 laboratoria. Regionaal Coördinerend Pathologen (RCP) zorgen voor de kwaliteitsborging en uniformering sinds 1997. De richtlijn is inmiddels toe aan versie 3. Sinds 2007 kan er in het Pap2/3a1 traject (waarbij 2 vervolguitstrijkjes worden geadviseerd) bij het eerste vervolguitstrijkje (‘vervolg2’) een hrHPV test toegevoegd worden aan de cytologie. Bij de uitslag ‘hrHPV negatief’ én Pap 1 is een volgende uitstrijkje (‘vervolg 3’) niet meer nodig. De hrHPV test is duur en alleen ‘nuttig’ indien in bovengenoemde situatie de hrHPV test voldoende vaak negatief is. De test moet daarom NVVP gevalideerd zijn. Verder moeten labs de zgn. ‘de HPV indicator’ aanleveren waarbij enige follow-up vereist is.

Goud voor Thil

GeorgeWiedaward IMG 0185a 1Meer dan 300 publicaties, jarenlang zelfstandig ondernemend en onderzoekend in alle aspecten van weefselverwerking (formaline vrij!), tot automatische beeldherkenning (Pap-net), heeft de IAP aan Thil de “life time achievement award” toegekend. Iedereen in de internationale cytologie wereld kent ‘Dr Boon’ en Thil kent alle cytopathologen op alle continenten. Voor de gelegenheid waren oud leerlingen vanuit de hele wereld aanwezig. De NVVP feliciteert Thil Boon van harte met deze onderscheiding.

7 juni 2013

Bedenkingen op 30.000 voet

Clément Huysentruyt in Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B932

‘Coffee, tea?’, het welbekende adagium van de stewardess komt stilaan mijn kant op en ik verheug me op heerlijk geurende koffiedampen. Ik geef toe dat vliegtuigkoffie niet altijd geslaagd is, maar wat ik van de stewardess met – ik schat – Oost-Europese roots, inclusief hoge jukbeenderen en smetteloos bleke huid, voorgeschoteld krijg, kan er zeker mee door.

Persbericht van de Orde van Medisch Specialisten

Medisch specialisten: berichten over zorgfraude tast arts-patiënt relatie aan

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen. Frank de Grave: “Elke onjuiste declaratie is er één te veel. Dokters die frauderen handelen in strijd met de beginselen van de medische professionaliteit.” Medisch specialisten zetten zich in voor de beste zorg voor de patiënt en stellen daarbij kwaliteit van zorg voorop. Bij dit professionele handelen hoort ook het zorgvuldig omgaan met de steeds schaarser wordende zorgeuro. Het declaratiesysteem is echter complex, niet altijd logisch en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Frank de Grave: “Niet elke onjuiste declaratie is fraude.”

Handleiding implementatie modernisering medische vervolgopleidingen

Project Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) hebben een handleiding opgesteld voor het moderniseren van de medische vervolgopleiding. Met behulp van vijf voorbeelden wordt duidelijk wat er precies van opleiders, leden van de opleidingsgroep en leden van de visitatiecommissies vanaf 2013 wordt verwacht. In het kort: de nadruk gaat van ‘zeggen wat je doet’ naar ‘doen wat je zegt.’ De handleiding is in de vergadering van de RGS in april 2013 vastgesteld. De handleiding is te downloaden vanaf de sites van de RGS en de KNMG.

24 mei 2013

Zoeken

    PalgaLogo