Cie Nascholing

Algemeen
Tot en met 2007 kon u uw bij- en nascholingsactiviteiten jaarlijks bij houden in het zgn. "logboek BNR" dat u (uiterlijk binnen 12 maanden) ter goedkeuring aan de portefeuillehouder BNR diende op te sturen. Na 2007 is deze werkwijze om uw nascholing bij te houden èn goed te keuren door de NVVP verlaten.
Accreditatie reglement (per 01-01-2015)
Accreditatie grondregels(per 01-01-2015)

GAIA
Vanaf juni 2007 is het mogelijk voor al uw bij- en nascholingsactiviteiten een persoonlijk digitaal dossier te gebruiken, het GAIA-dossier. Dit is niet verplicht, maar het bespaart u wel (op den duur) administratieve rompslomp. Als u hiervan geen gebruikt maakt dient u alle deelnamecertificaten etc. zelf te bewaren totdat u deze nodig heeft bij uw herregistratie. U kunt zelf controleren of nascholing door de NVVP is geaccrediteerd (Nederland: zie Agenda; Buitenland: zie "BNR reglement Buitenlandse nascholing").

GAIA achtergrond
GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. GAIA is een gezamenlijk systeem voor accreditatie van nascholing en herregistratie van de wetenschappelijke en beroepsverenigingen van huisartsen, medisch specialisten, verpleeghuisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten en sociaal geneeskundigen. Lees meer...

De voordelen van GAIA
• Accreditatiepunten van in Nederland gevolgde scholing kunnen automatisch worden bijgeschreven.
• U kunt met één druk op de knop uw verzamelde nascholingspunten aanbieden aan de registratiecommissie voor uw herregistratie.
• U hebt snel en gemakkelijk inzicht in de bij- en nascholing van uw eigen wetenschappelijke of beroepsvereniging.

GAIA en uw privacy
Aanbieders van nascholing kunnen uw behaalde nascholingspunten aan uw persoonlijk dossier toevoegen. Maar alleen u kunt uw dossier inzien. Wetenschappelijke en beroepsverenigingen hebben net als de aanbieders van bij- en nascholing dus geen inzage in uw dossier. Uw gegevens binnen GAIA worden vertrouwelijk behandeld en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De gegevens worden alleen gebruikt voor het registreren van de gevolgde bij- en nascholing en de behaalde accreditatiepunten.

Nederlandse nascholing
Door de NVVP geaccrediteerde Nederlandse nascholing verloopt volledig geautomatiseerd via GAIA (dit geldt ook voor Nederlandse nascholing welke in het buitenland plaatsvindt.) U dient hiertoe uw BIG nummer op te geven. Aanbieders zijn verplicht de verkregen nascholingspunten binnen 2 maanden na afloop aan uw GAIA-dossier toe te voegen.

Buitenlandse nascholing en accreditatie overleg
Het toevoegen van buitenlandse nascholing is lastiger dan Nederlandse nascholing. U dient hiertoe zelf in GAIA aan te geven wanneer, waar en door wie nascholing werd georganiseerd. Ook is het noodzakelijk om zelf een digitale kopie (PDF of JPG file) van uw deelname certificaat in uw persoonlijk GAIA-dossier te uploaden. Hoe u dit kunt doen is hier stap voor stap aangegeven: Zelf een cursus toevoegen aan uw dossierLees meer...

Registratiepunten bij nascholing van specialismen: een pilot vanaf 1-5-2013
In samenspraak met het Accreditatie Overleg van de KNMG vind van 1 mei 2013 t/m 30 april 2014 een pilot plaats, die het voor pathologen mogelijk maakt om geaccrediteerde nascholing te volgen op het vakgebied van andere specialismen ten behoeve van de herregistratie in het eigen specialisme.
Artsen mogen in de pilotperiode maximaal 50 accreditatiepunten (25%) halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie. Voor alle deelnemende specialismen wordt deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier van de arts. Lees meer...

 

 
Reglement BNR d.d. 1 februari 2012  
GAIA voor het aanbieden van cursussen/congressen  
Account activeren  
Werkwijze persoonlijk dossier  
Meer informatie/hulp  
   
   

Zoeken

    PalgaLogo