Richtlijnen

Algemeen  
Procedure richtlijnontwikkeling NVVP voor richtlijnen april 2012
Advies bewaartermijnen juli 2010

Medisch-specialistische richtlijnen 2.0

dec 2012

Advies omgaan met materiaal revisies en consulten

dec 2014

NVVP - WMDP richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek
NVVP - WMDP richtlijn het gebruik van moleculaire HPV testen in het BVO
WIP richtlijn prionziekten
WIP richtlijn Microbiologische veiligheid in diagnostische laboratoria (ZKH)
WIP richtlijn accidenteel bloedcontact
Parktijkrichtlijn cervixcytologie 3.2

 
 
Richtlijn Moleculaire diagnostiek  
Toelichting bestuur op richtlijn moleculaire diagnostiek mei 2014
Toelichting bij richtlijn moleculaire diagnostiek aug 2014
Geanonimiseerde commentaren richtlijn moleculaire diagnostiek aug 2014
Normendocument moleculaire diagnostiek: stand van zaken okt 2014
Normendocument moleculaire diagnostiek in de pathologie nov 2014
   
Multidisciplinaire richtlijnen
(voor deze richtlijnen verwijzen wij naar www.oncoline.nl en www.kwaliteitskoepel.nl
 
 
ISO
 
Bronscopes ISO15189 (update) dec 2014
Toelichting op de ISO15189: 2012 NL versie door de NVVP nov 2014
   
Definitieve NVVP richtlijnen:  
Praktijkrichtlijn Cervixcytologie 3.2 jan 2012
Mutatiedocument Praktijkrichtlijn 3.1 naar 3.2 jan 2012
Toelichting herbeoordeling in kader van carcinoomaudit mei 2013
HPV invulfile jan 2011
MAL FUHPV vervolgadviezen juli 2012
Cervixcodering jan 2011
NVVP Validatievoorstel COS nov 2008
 
RCP hrHPV indicator voor Triage  
indicator getallen 2009 aug 2012
indicator getallen 2010 aug 2012
   
WMDP richtlijn "het gebruik van moleculaire HPV testen in het BVO jun 2010
WMDP kwaliteitsrichtlijn voor moleculaire diagnostiek in de pathologie jun 2005
WMDP richtlijn verslaglegging moleculaire diagnostiek jun 2012
   
NVVP goedkeuring HPV voor Triage  
Invulformulier aanvraag HPV BVO voor triage  NL-versie mrt 2013
hrHPV triage Application form ENGLISH-version mrt 2013
Invulexcel spreadsheet voor gevraagde non inferiority berekening vlg Tang sep 2011
Goedkeurings tabellen Cobas 4800 HPV test voor triage NVVP sep 2011
Goedkeurings tabellen HPV multiplex PCR Oost NL nov 2011
Goedkeuring Cervista® Test rapport jun 2012
Goedkeuring Abbott HPV Test rapport jan 2013
Goedkeuring Hologic Gen Probe Test rapport jan 2013
Goedkeuring Papillocheck febr 2013
Goedkeuring Self-screen mei 2014
   
Federa Codes
Instructie Code Goed Gebruik
Voor verder informatie over de code goed gebruik verwijzen wij naar www.federa.nl
jun 2012
Compleet overzicht richtlijnen en indicatoren in wording juli 2013
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Archief  
Mutatiedocument Praktijkrichtlijn 2.1 naar 3.1/ jan 2011
Praktijkrichtlijn Cervixcytologie 3.1 OUD! jan 2011
Invulformulier gevraagde parameters bij aanvraag validatie nw hrHPV test voor NVVP juli 2012

Zoeken

    PalgaLogo