2023 LVC Waarderingssystematiek ter becommentariëring

Graag leggen wij een update van de LVC Waarderingssystematiek voor.
De waardensystematiek en normen van de moleculaire diagnostiek (MD) zijn toegevoegd/ geïntegreerd op basis van de concept kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek. Ook de rol en positionering van de Klinische Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) wordt in deze waarderingssystematiek en normendocument geëxpliciteerd.

De aanpassingen zijn geel gearceerd. Graag ontvangen wij je commentaar op het concept 2023 LVC Waarderingssystematiek. De ingebrachte commentaren worden verwerkt en vervolgens zal het definitieve concept ter accordering voorgelegd worden aan de ALV op 26 juni 2023.

Graag ontvangen wij je commentaar uitsluitend via het commentaarformulier uiterlijk maandag 29 mei via [email protected].

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord