Advies Revisie Bewaartermijnen 2.0

Het Advies Revisie Bewaartermijnen is, inclusief Memorie van Toelichting, door publicatie in Bulletin en op de website ter commentaar voorgelegd aan de leden.

Het advies is ter vaststelling voorgelegd aan de leden in de ALV van 17 november 2020 en vervolgens geaccordeerd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter