Beëindiging aandoeningswerkgroep colorectaal carcinoom

De overheid (VWS) heeft afgelopen jaren voor diverse zorggebieden geïnvesteerd in het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Het programma is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders (ziekenhuizen, medisch professionals), zorgverzekeraars en patiëntorganisaties. UZ richt zich op gepaste zorg en is derhalve een hoeksteen van het Integraal Zorg Akkoord. Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie en het verhogen van kwaliteit en werkplezier van de medisch professional zijn twee doelen.

Het UZ programma CRC is afgerond en wordt voortgezet in het Harmonisatieproject CRC. De NVVP is gevraagd te participeren in de werkgroep Harmonisatieproject CRC. Het Harmonisatieproject moet in juni 2023 zijn afgerond. Het is belangrijk dat de NVVP haar input geeft en wij dragen graag een betrokken patholoog voor. I.v.m. het verstrijken van de deadline, gelieve per omgaande te reageren indien je geïnteresseerd bent in deze rol naar <[email protected]>.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter