Het bestuur van de sectie Klinische pathologie vergadert iedere derde dinsdag van de maand. Eventuele agendapunten voor deze vergadering zijn in te brengen via het secretariaat

Het bestuur wordt bij de dagelijkse gang van zaken ondersteund door het verenigingsbureau, bestaande uit:

Sophie van Tilburg – Bureaumanager
Marylies Huizinga – Secretariaat
Esther Brandt – Secretariaat

Het verenigingsbureau is bereikbaar via het secretariaat.

Het beleidsplan is richtinggevend voor het bestuur met de hoofdthema’s: kwaliteit van zorg, wetenschap, opleiding, bij- en nascholing, samenwerking met collegiale WV’en, belangenbehartiging, maatschappelijke positionering en communicatie.

Bestuursbesluiten en verslagen