Sectie Veterinaire pathologie

De sectie Veterinaire Pathologie is ontstaan uit de sectie Dierpathologie en omvat de beroepsgroepen die de veterinaire pathologie en de toxicologische pathologie / proefdierpathologie vertegenwoordigen.

Deze sectie heeft als doel de krachten binnen de verschillende disciplines te bundelen en draagvlak te creëren voor samenwerking binnen de sectie en met de andere secties binnen de NVVP.

Bestuursleden

Naomi de Bruijn
Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD)
Voorzitter

Judith van den Brand
Universiteit Utrecht
Secretaris

Joost Lensen
CRL –  Den Bosch
Bestuurslid

Lineke Begeman
Erasmus MC
Bestuurslid

Sandra Vreman
Wageningen Bioveterinary Research
Bestuurslid