Commissie Bij- en Nascholing

De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de NVVP initieert en bevordert de nascholing in de pathologie op landelijk niveau voor humaan en veterinair pathologen, arts-assistenten en KMBP’ers.

Belangrijkste activiteiten zijn het programmeren en het organiseren van de jaarlijkse Week van de Pathologie, de November-Pathologendagen en de nascholingsavonden, zowel fysiek als in de vorm van webinars. Zie NVVP-Congressen voor meer informatie.

Andere aandachtspunten zijn informatievoorziening betreffende nascholingsactiviteiten op de NVVP website en de accreditatie van nascholingsactiviteiten.

Commissieleden

Bela Kubat
Emma Rutten
Freek Bot
Leo Budel
Margreet Ploeg
Mireille Boldewijn
Ruud Meijers

Barbara van Bemmel – Meeting secretaris
Bernadette Schurink – LPAV-lid


Documenten