Commissie Bij- en Nascholing

De Commissie Bij- en Nascholing (CBN) van de NVVP initieert en bevordert de nascholing in de pathologie op landelijk niveau voor humaan en veterinair pathologen, arts-assistenten en KMBP’ers.

Belangrijkste activiteiten zijn het programmeren en het organiseren van de jaarlijkse Week van de Pathologie, de November-Pathologendagen en de nascholingsavonden, zowel fysiek als in de vorm van webinars. Zie NVVP-Congressen voor meer informatie.

Andere aandachtspunten zijn informatievoorziening betreffende nascholingsactiviteiten op de NVVP website en de accreditatie van nascholingsactiviteiten.

Commissieleden

Bela Kubat – Voorzitter
Emma Rutten – Secretaris
Leo Budel
Margreet Ploeg
Mireille Boldewijn
Ruud Meijers
Carmen Severens
Monica van Zanten

Barbara van Bemmel – Meeting secretaris
Sebastiaan Knoppert – LPAV-lid


Documenten