Commissie ter BeOordeling Diagnostiek – cieBOD


De commissie ter BeOordeling Diagnostiek, kortweg cieBOD, is op 18 november 2021 ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP). Het doel van de cieBOD is om te komen tot een betere landelijke afstemming met diagnosten en behandelaars ten aanzien van de implementatie van diagnostische en predictieve testen in het kader van beschikbare (nieuwe) geneesmiddelen, in eerste instantie binnen de oncologie.

In de commissie worden adviezen geformuleerd over het detecteren van nieuwe maar ook bestaande biomarkers. Vragen die de cieBOD beantwoordt, zijn:

  • Welke testen zijn geschikt om bepaalde targets aan te tonen?
  • Hoe kunnen alle targets per tumortype samen het beste worden aangetoond?
  • Maar ook welke testen zijn niet geschikt?

De commissie beoordeelt onafhankelijk van eigen beroepsbelang of (ander) commercieel belang.

Huishoudelijk reglement cieBOD


Toetsingsmethodiek

Er wordt gewerkt met een aangepaste ‘richtlijnmethodiek’, die weer is gebaseerd op de GRADE ‘comparative test accuracy’. Het concept van deze methodiek is in juni 2022 goedgekeurd in de ALV van de NVVP. De methodiek bestaat uit een uitgangsvraag, een systematische literatuursearch, literatuursamenvatting, kwaliteits-/risk of bias beoordeling, overwegingen en een advies.

De klinische vraag wordt afgebakend tot een patiëntpopulatie, voorselectie aan potentieel relevante testen en uitkomsten als sensitiviteit, specificiteit en concordantie tussen testen op basis van klinische samples. Vervolgens wordt systematisch naar relevant wetenschappelijk onderzoek gezocht, waarna dit onderzoek wordt samengevat en beoordeeld op het risico op vertekening. Met deze resultaten in het achterhoofd beschrijft de cieBOD de betrouwbaarheid van de testen, andere relevante literatuur zoals internationale richtlijnen, de efficiëntie van het gebruik van weefsel, kosten, doorlooptijd, plaatsbepaling, haalbaarheid en implementatie, de rol van erfelijke aanleg en op indicatie waarden en voorkeuren van patiënten. Hieruit volgt een advies welke testen wel en niet te gebruiken.


Commissieleden

De cieBOD is een multidisciplinaire commissie en bestaat uit verschillende diagnosten: pathologen, KMBP, klinisch chemici en klinisch genetici, klinisch genetisch laboratorium specialisten en ook behandelaars: oncologen en longartsen. De cieBOD bestaat in totaal uit 11-15 leden rekening houdend met een evenwichtige verdeling van pathologen en KMBP, evenredig afkomstig uit academische/ tertiaire centra en niet-academische (pathologie)afdelingen met zoveel mogelijk een representatieve geografische spreiding.

dr. K. (Kim) Monkhorst (NVVP), voorzitter
prof. dr. E. (Ed) Schuuring (NVVP), secretaris
dr. C.A. (Carmen) Ambarus (NVVP)
prof. dr. J.V.M.G. (Judith) Bovee (NVVP
dr. D. (Daan) van den Broek (NVKC)
dr. A.J.C.  (Adriaan) van den Brule (NVVP)
prof. dr. A.J. (Hans) Gelderblom (NVMO)
dr. F.H. (Floris) Groenendijk (NVVP)
dr. M.J.L. (Marjolijn) Ligtenberg (VKGL)
dr. J. (José) van der Starre-Gaal (NVVP)
dr. C.M.J. Steendam (NVALT)
dr. B.B.J. (Bastiaan) Tops (NVVP)
dr. A. (Anja) Wagner (VKGN)

De commissie wordt ondersteund door:

Sonja Wouters (NVVP bureau) – [email protected]
Joppe Tra (Kennisinstituut)


Indienen van een aanvraag

Aanvragen kunnen uitsluitend door/ via een wetenschappelijke vereniging worden ingediend. Een wetenschappelijke vereniging kan een vraag aan de cieBOD indienen via [email protected].

CieBOD aanvraagformulier