RIVM | 13-10-2017

In 2016 hebben 1.063.651 mensen aan het bevolkingsonderzoek deelgenomen en is bij 3.706 mensen (8,3% van de scopieën) darmkanker gevonden.

Bij 20.236 mensen zijn mogelijke voorlopers (advanced adenomen) van darmkanker gevonden. Ook bij deelnemers die voor de tweede keer deelnamen werden voorlopers en darmkanker opgespoord, respectievelijk 35,5% en 6,6% van de vervolgscopieën.

> Lees meer