Dag van de Pathologie 2023

***** SCHRIJF JE NOG IN *****

Dag van de Pathologie 2023
donderdag 16 november
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), onderwijsgebouw 3 Leiden

Ook dit jaar wordt de ‘de dag van de pathologie’ weer georganiseerd. Een dag die traditiegetrouw iets minder gaat over de inhoudelijke aspecten van ons vak en iets meer over beleidsmatige aspecten binnen en buiten ons eigen vakgebied. Wij hebben getracht een gevarieerd programma samen te stellen waarbij enerzijds we met elkaar naar interne ontwikkelingen kijken, zoals LOGEX benchmarking, het integraal kwaliteitsbeleid, de kwaliteitstandaard moleculaire diagnostiek, modulaire richtlijnen en de doorontwikkel-agenda expertisegroepen.

Na de lunch en Algemene ledenvergadering (ALV) laten we ons graag bijpraten door de ‘buitenwereld’ om ons heen. Welke ontwikkelingen worden er voor de pathologie verwacht zodat wij ons hier zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden.

Hierbij zal demissionair-minister Ernst Kuipers aftrappen met een korte inleiding over het Integraal Zorg Akkoord en daarna een Q&A-sessie met Emiel Ruijter, voorzitter van de NVVP waarbij ook ruimte zal zijn voor leden om de minister vragen te stellen. Daarna zullen Hans Nijman, ex-kwartiermaker en verantwoordelijk voor het visiedocument “Passende Zorg in Regionale Oncologieregio’s; plan van aanpak netwerk- en expertzorg voor patiënten met kanker” en Marcel Verheij, voorzitter SONCOS en nauw betrokken bij de uitwerking van dit plan van aanpak met onder meer de tumorspecifieke tafels een voordracht houden. Zij zullen ieder vanuit hun eigen perspectief het Integraal Zorgakkoord (IZA) toelichten met accent op de consequenties hiervan voor de medische specialistische zorg (MSZ) inclusief de pathologie. Daarbij zullen ze ook in een open dialoog met de leden van de NVVP aangeven hoe het veld pathologie kan acteren in het snel veranderende zorglandschap waar netwerk- en expertzorg, volumenormen en passende zorg zo centraal staan. Na deze twee voordrachten zal er een panelgesprek plaatsvinden met Hans Nijman en Marcel Verheij. Ook hierbij krijgen de leden de ruimte om vragen te stellen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter