Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie (NVDP)

De Nederlandse Vereniging voor Dermatopathologie (NVDP) werd in 2015 opgericht als onafhankelijke, multidiscilinaire vereniging voor pathologen en dermatologen ter bevordering van de dermatopathologie in Nederland met speciale aandacht voor de interactie tussen dermatologen en pathologen.

Sinds 2023 functioneert  de NVDP tevens als Expertisegroep Dermatopathologie binnen de NVVP en biedt daarmee in een breder kader pathologen en dermatologen een platform voor het uitwisselen van casuïstiek, het gezamenlijk initiëren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het up-to-date houden van kennis en relevante ontwikkelingen betreffende de dermatopathologie en  het bevorderen van optimale diagnostiek van patiënten met huidaandoeningen. Hierbij wordt gestreefd naar landelijke afstemming.

De NVDP blijft een overkoepelende organisatie voor de dermatopathologie in de volle breedte van het vak,  maar in de hoedanigheid van expertisegroep zal de vereniging vooral functioneren vanuit  3 centrale werkgroepen: melanocytaire laesies, non-melanocytaire huidtumoren en inflammatoire dermatopathologie. Vanuit de werkgroepen wordt  bij- en nascholing georganiseerd, wordt zitting genomen in landelijke richtlijncommissies en meegedacht over de ontwikkeling van PALGA protocollen/ modules. De werkgroepen functioneren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties en kunnen gecontacteerd worden voor het verrichten van studies  en andere vragen betreffende het specifieke deel van de dermatopathologie.

Lidmaatschap

Pathologen, dermatologen, maar ook KMBP-ers en AIOS met interesse in de dermatopathologie zijn welkom om zich aan te melden voor het lidmaatschap. Men kan algemeen lid worden van de expertisegroep of zich daarnaast opgeven als lid van een of meer secties. U wordt daarbij van harte uitgenodigd om ook actief deel te nemen aan de activiteiten van de werkgroep. Het lidmaatschap is kosteloos. Voor lidmaatschap en/of meer informatie kunt u terecht bij het NVVP bureau ([email protected]).

NVDP website:

De NVDP website is slechts deels openbaar en grotendeels alleen toegankelijk voor leden. Om lid te worden van de vereniging kunt u een e-mail sturen naar het NVVP-bureau, met vermelding van uw persoons- en adresgegevens, en uw BIG-registratienummer. U krijgt dan ook de gegevens om in te loggen op de website.

Voor vragen omtrent de website kunt u contact opnemen met Gilles Diercks , [email protected]


Algemeen bestuur

Dr. Gilles Diercks, voorzitter
Dr. Lies Jaspars, secretaris
Drs. Markus Starink, penningmeester
Prof. dr. Marijke van Dijk, bestuurslid


Werkgroepen

Werkgroep melanocytaire laesies

Dr. Willeke Blokx, [email protected]
Dr. Veronique Winnepenninckx, [email protected]
Dr. Anne-Roos Schrader, [email protected]


Werkgroep niet-melanocytaire huidtumoren

Dr. Antien Mooyaart, [email protected]
Dr. Avital Amir, [email protected]
Dr. Lies Jaspars, [email protected]
Dr. Koen Quint, [email protected]


Werkgroep inflammatoire dermatopathologie

Dr. Gilles  Diercks, [email protected]
Dr. Jeffrey Damman,  [email protected]
Drs. Markus Starink, [email protected]
Prof. dr. Marijke van Dijk, [email protected]