09.10 uur | Oncotype DX – Jan Drooger, Ikazia Ziekenhuis

09.50 uur | Rondzendingen LDH – Hans Stoop, Erasmus MC

11.05 uur | CIN-tec als diagnostisch hulpmiddel bij het aantonen van hooggradige laesies in atrofische celbeelden – Romy Vinckemoller, Pathologie-DNA | Den Bosch

11.45 uur | Het gebruik van Ki67 labeling in de pathologie van endocriene tumoren van de tractus digestivus en de bijnier – Ronald de Krijger, PMC/UMCU

11.45 uur | Ki67 mammacarcinoom – Bert van der Vegt, UMCG

12.35 uur | Lunchsymposium New developments in EGFR testing – Jan von der Thüsen

13.30 uur | Interpretatie van PD L-1 en AI – Francesco Ciompi, Radboud UMC

14.15 uur | Minisymposium lean en automatisering – Sjef van Gaalen, NVML/RDGG

16.10 uur | Wat huist er in je kat? – Dagmar Roelofs, Universiteit Utrecht en Bernadette Schurink, Amsterdam UMC

16.10 uur | Pathogenesis of wildtype-based and vaccine strain-based recombinant PPRV – Katharina Schmidtz, ErasmusMC

16.10 uur | Preklinische NASH modellen. Een pathologisch perspectief – Aswin Menke, TNO Triskelion