In het strategisch meerjarenbeleidsplan zet het bestuur van de NVVP de lijnen uit voor de toekomst. Gebaseerd op een aantal richtinggevende documenten en diverse beleidssessies heeft het bestuur strategische speerpunten geïdentificeerd die de Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) in de periode van 2020-2024 ter hand neemt.

Nieuws
Pagina's
Nieuws

NVVP Standpuntnota

In het Bulletin van 21-01-2021 hebben wij bericht over de uitwerking van de bestuursbeleidsdag van augustus 2020 in een standpuntnota. Naast de COVID crisis stond het jaar 2020 in het […]

Meerjaren Beleidsplan 2020 – 2024

Het bestuur van de NVVP presenteert met trots het Strategische meerjaren Beleidsplan 2020-2024 Pathologie in beeld!  Klik hier om ‘Pathologie in Beeld’ te lezen.

Pagina's

NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024

NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024 A3 | NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024 – versie feb 2020 A3 | NVVP Strategisch Beleidsplan 2020-2024 – versie mei 2022