Expertisegroepen binnen de Pathologie

Pagina's
Pagina's

Hematopathologie

Nederlandse Werkgroep voor Hematopathologie (NWHP) De Nederlandse Werkgroep voor Hematopathologie (NWHP) werd in 2017 opgericht als onafhankelijke werkgroep binnen de Nederlandse Vereniging voor Pathologie. De NWHP is een multidisciplinaire werkgroep, die open staat voor alle professionals die betrokken zijn bij de diagnostiek van patiënten met hematologische aandoeningen.  Dit betreft pathologen, AIOS pathologie, KMBP-ers en KMBP-ers in opleiding, bij hematologische diagnostiek betrokken analisten en hematologen. Lidmaatschap van de NVVP is een voorwaarde voor pathologen (i.o.) en KMBP-ers (i.o.). Het lidmaatschap van de NWHP is kosteloos. U kunt zich aanmelden bij het NVVP Bureau. In het bestuur van de NVHP zijn academische en niet-academische pathologen en KMBP-ers vertegenwoordigd. De NWHP streeft er naar twee keer per jaar bijeen te komen gedurende de NVVP…

Expertisegroepen

Algemeen De ontwikkeling van Expertisegroepen is een hoeksteen van het meerjarenbeleidsplan van de NVVP. Mandatering en vertegenwoordiging voor vakinhoudelijke interne en externe bijeenkomsten, cie, werkgroepen etc.  zal via de Expertisegroepen plaatsvinden. Het bestuur wil graag Bottom Up en Top Down de ontwikkeling van Expertisegroepen bevorderen en heeft hiertoe recent een Handreiking uitgebracht. Het streven is dat we voor alle Pathologie deelgebieden dekking hebben via een Expertisegroep. Vanuit het NVVP-bureau bieden wij de expertisegroepen de mogelijkheid om een eigen pagina te vullen op de NVVP-website, dan wel een link naar een eigen website. Bij erkenning krijgt de expertisegroep de beschikking over een NVVP logo dat kan worden gebruikt naast een eventueel eigen logo. Contactpersoon: Anita Caron Te…

Cytologie

Nederlands Expertise Netwerk Cytologie (NENC) De cytologie expertisegroep is vormgegeven als een landelijknetwerk waarin nieuws, kennis en ontwikkelingen met betrekking tot de cytologie gedeeld kan worden. Het netwerk wordt gevormd door 2 contactpersonen per laboratorium, een patholoog en een cytologisch analist. De stuurgroep van dit netwerk fungeert als centraal aanspreekpunt en coördinatie team voor activiteiten.  Belangrijkste doelen: uitwisseling van nieuws en kennis, scholing, zichtbaarheid en kwaliteit van de cytologie. Omdat scholing een belangrijk onderwerp is met name ook in het kader van het handhaven van kwaliteit, ziet de werkgroep het als haar taak input en ondersteuning te bieden aan bestaande scholingsinitiatieven zoals de Veldhuizen cursus. Daarnaast zullen zoveel mogelijk internationale initiatieven voor “zelf” evaluatie worden samen gebracht. Zelftest Paris classificatie Urine Cytologie…