Effecten van de AVG: wat moeten we ermee? 

CWI | 04-05-2018

Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: de “General Data Protection Regulation (GDPR)”. Dit geldt zeker ook voor de ziekenhuizen en daarmee ook voor de afdelingen pathologie. Dit roept daarmee vragen op voor zowel de patiëntenzorg kant een voor het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de vragen aan de kant van onze pathologied-iagnostiek is recent door PALGA een memo uitgegeven waarop vele vragen antwoord wordt gegeven.

Pagina's
Pagina's

CWI – AVG

PALGA Portal en de AVG – Toelichting CWI | 01-06-2018 Met dit bericht willen we u informeren over de implicaties van de invoering van de AVG voor de PALGA Portal en het gebruik van pathologie data en materiaal voor wetenschappelijk onderzoek. Wat is de AVG/GDPR? Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, aka GDPR) van toepassing. De AVG is een Europese wet bedoeld om onze privacy te beschermen en schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Met de komst van de AVG vervalt de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet is in principe bedoeld voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Echter, zowel in de AVG als in de…

PALGA Portal en de AVG

TOELICHTING PALGA Portal en de AVG  Met dit bericht willen we u informeren over de implicaties van de invoering van de AVG voor de PALGA Portal en het gebruik van […]

Effecten van de AVG: wat moeten we ermee?

CWI | 04-05-2018 Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: […]