Histologie – Tabel met indeling in zwaartecategorieën (versie 33 – november 2016)

Cytologie -Tabel_met_nieuwe_indeling_zwaartecategorieen (versie 33 – november 2016) (versie 33 – november 2016)

Workloadregistratiesysteem voor pathologen

1.  Inleiding

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Workloadregistratiesysteem voor de pathologie (vastgelegd in minuten). Dit systeem is door de NVVP in overleg met de NZA vastgesteld. Deze normtijden gelden voor alle diagnostiek. Er wordt hierbij dus geen onderscheid gemaakt tussen pathologiediagnostiek voor ziekenhuizen (2e lijn) en voor huisartsen (1ste lijn).

> Lees meer

Nieuws
Nieuws

Verrichtingencodes Moleculaire Diagnostiek

Hier vindt u het document ‘Nieuwe verrichtingencodes moleculaire diagnostiek in de pathologie’, versie oktober 2019.