Algemeen

De ontwikkeling van Expertisegroepen is een hoeksteen van het meerjarenbeleidsplan van de NVVP. Mandatering en vertegenwoordiging voor vakinhoudelijke interne en externe bijeenkomsten, cie, werkgroepen etc.  zal via de Expertisegroepen plaatsvinden. Het bestuur wil graag Bottom Up en Top Down de ontwikkeling van Expertisegroepen bevorderen en heeft hiertoe recent een Handreiking uitgebracht. Het streven is dat we voor alle Pathologie deelgebieden dekking hebben via een Expertisegroep.

Vanuit het NVVP-bureau bieden wij de expertisegroepen de mogelijkheid om een eigen pagina te vullen op de NVVP-website, dan wel een link naar een eigen website. Bij erkenning krijgt de expertisegroep de beschikking over een NVVP logo dat kan worden gebruikt naast een eventueel eigen logo.

Contactpersoon: Anita Caron
Te bereiken via: [email protected]


Expertisegroepen