Landelijke Werkgroep Beenmerg Pathologie

Doel: De Landelijke Werkgroep Beenmerg Pathologie (LWBemPA) biedt pathologen met een passie voor beenmerg diagnostiek een platform om casus te bespreken met collegae, samen studies te doen en de kennis up to date te houden. De LWBemPA zal een werkgroep worden binnen de in 2017 opgerichte NVHP.

Missie: toegang tot de juiste diagnose voor elke patiënt met een beenmerg probleem, met focus op de myeloproliferatieve aandoeningen.

Werkwijze:

  1. Diagnostiek: de groep van pathologen uit diverse ziekenhuizen in het hele land komt een keer per zes weken bijeen, waarbij iedereen casus presenteert. Voor de interpretatie van beenmergbiopten is de klinische context en integratie van laboratorium data essentieel. De LWBemPA benadrukt daarom het belang van multidisciplinaire besprekingen voor een goede beenmerg diagnostiek.
  2. Wetenschappelijk onderzoek: verzameling van casus voor correlatie studies (pathologie, moleculaire biologie, kliniek).

Historie:

De LWBemPA is ontstaan uit een groep van 4 pathologen die morfologische vraagstukken rond de introductie van nieuwe concepten bij de WHO classificatie voor myeloproliferatieve aandoeningen in 2008 hebben onderzocht (1). De internist Jan Michiels heeft hierbij een initiërende rol gespeeld. In 2013 is de LWBemPA opgericht. Deze heeft inmiddels 12 leden uit 11 ziekenhuizen en een voorzitter. In 2016 werd een KWF startsubsidie toegekend die het mogelijk maakt om de infrastructuur voor gezamenlijke digitale studies uit te werken en een structurele samenwerking met de werkgroep hematologen met speciale interesse in myeloproliferatieve aandoeningen aan te gaan.

Toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen:

Sinds de eerste gezamenlijke studie zijn er belangrijke genetische veranderingen gevonden bij de myeloproliferatieve aandoeningen die tot evolutie van de onderliggende concepten, maar vooral ook tot geheel nieuwe behandelingen (remming van specifieke groeistimulerende pathways) geleid hebben. Dit leidt voor de patholoog weer tot nieuwe vragen in het kader van therapie evaluatie, waarbij ook harmonisatie van de histologische beoordeling een belangrijk aandachtspunt is.

Referentie:

  1. Koopmans SM, Bot FJ, Lam KH, van Marion AM, de Raeve H, Hebeda KM.
    Reproducibility of histologic classification in nonfibrotic myeloproliferative neoplasia. Am J Clin Pathol. 2011 Oct;136(4):618-24.

Werkgroepleden in 2017 afkomstig uit:

MUMC Maastricht, VUMC Amsterdam, Haga ZH Den Haag, MC Leeuwarden, Radboudumc Nijmegen, DNA Arnhem en Nieuwegein, ErasmusMC Rotterdam, UMC Utrecht, VieCuri Venlo.

Aanmelden / info bij de voorzitter: Konnie Hebeda