Dutch Head and Neck Pathology (DHNP)

De DHNP staat voor Dutch Head and Neck Pathology: de werkgroep van de Nederlandse Hoofd Hals pathologen. De DHNP groep is een onafhankelijke werkgroep voor geïnteresseerde vakgenoten en heeft als uitgangspunt het bevorderen van communicatie, integratie, kwaliteit van diagnostiek en wetenschap op het gebied van de hoofdhals pathologie. Het gaat hierbij zowel om afstemming en kennisuitwisseling binnen de verschillende regio’s alsook tussen regio’s. Daarnaast zijn we ook aanspreekpunt voor (inter)nationale (onderzoek)partners (zoals bijvoorbeeld de NVVP, NWHHT, PALGA en het IKNL, EORTC Head and Neck Group, ESP Head and Neck pathology working group), alsook de patiëntenvereniging HOOFD-HALS- PVHH en profit organisaties (incl. farma).

Lidmaatschap

De DHNP bestaat op dit moment uit ongeveer 25 actieve leden- pathologen met expertisegebied hoofdhals pathologie. Lidmaatschap is kosteloos. Als u zich wilt aanmelden kunt u dit aangeven via [email protected].

De DHNP heeft 3 maandelijkse bijeenkomsten waarin diverse onderwerpen m.b.t. de hoofdhals pathologie aan de orde komen.  De DHNP signaleert ontwikkelingen in het veld, waaronder de implementatie van: WHO aanpassingen en nieuwe entiteiten, nieuwe biomarkers (bv PDL1), (inter)nationale richtlijnen.  De DHNP speelt een drijvende rol in het PALGA hoofdhals protocol. Daarnaast is DHNP ook een platform voor het bespreken van landelijke (pathologie) studies en onderwijs op het gebied van de hoofdhals pathologie.

Trekkers

  • Laura Peferoen, Amsterdam UMC
  • Ilse van Engen- van Grunsven, Radboud UMC
  • Marc Ooft, Pathologie DNA, locatie Rijnstate ziekenhuis
  • Sjors Koppes, Erasmus UMC
  • Gerben Breimer, UMC Utrecht