Pathologie protocol:

De NWGP speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van protocollen voor de bewerking en diagnostiek van gynaecologisch preparaten. Momenteel wordt gewerkt aan de realisatie van een nationaal protocollen voor de verschillende deelgebieden dat een leidraad biedt voor  pathologen, AIOS pathologie en protocollen voor uitsnijanalisten

PALGA Protocolmodule (PPM):

Binnen de diagnostiek speelt de PALGA Protocolmodule (PPM) een belangrijke rol en de NWGP is actief betrokken bij de optimalisering en ontwikkeling van PPM’s op het gebied van de gynaecologische diagnostiek. De PPM is zodanig ontwikkeld dat protocoldata eenvoudig en direct vanuit de laboratoria ter beschikking gesteld kunnen worden aan derde partijen. Hiermee kan de registratielast van deze partijen verminderd worden en wordt de kwaliteit van de geregistreerde gegevens verbeterd (bijvoorbeeld aan de DICA). Indien u pathologie gegevens wilt koppelen voor onderzoek omdat deze een belangrijk onderdeel vormen van uw onderzoeksvraag wordt geadviseerd een patholoog te betrekken (zie Onderzoek)

PALGA protocol modules zijn terug te vinden op de website van PALGA.

Multidisciplinaire richtlijnen:

De NWGP is sinds zijn oprichting in 2018 in toenemende mate betrokken bij de revisie van de multidisciplinaire richtlijnen gynaecologische oncologie (Overzichtstabel). Deze richtlijnen worden verzameld in de richtlijnendatabase en geautoriseerd door de betrokken wetenschappelijke verenigingen.

Links