Organisatie

De NWGP heeft ieder jaar een fysieke bijeenkomst waarin diverse onderwerpen m.b.t. de gynaecopathologie aan de orde komen. Daarnaast is de NWGP onderverdeeld in zogenaamde hubs (9 aanspreekpunten waarbij alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn) welke met regelmaat overleggen. De hubs zijn op hun beurt weer aanspreekpunt binnen de verschillende regio’s en vormen gezamenlijk het bestuur van de NWGP. De leden van de NWGP bestaan uit pathologen met expertisegebied gynaecopathologie en lidmaatschap is kosteloos. Als u zich wilt aanmelden kunt u dit aangeven aan: [email protected].