Het bestuur dat bij oprichting bestond uit voorzitter Daphne de Jong en secretaris Konnie Hebeda is in 2018 uitgebreid met KMBPer Manon Huibers en patholoog Jan Willem Leeuwis, waardoor academische en niet-academische leden, pathologen en KMBPers vertegenwoordigd zijn. Manon is opgevolgd door Leon van Kempen en vervolgens door Joost Kluiver. In 2022 heeft Daphne de Jong het voorzitterschap overgedragen aan Konnie Hebeda en is Arjan Diepstra als secretaris toegetreden. Roos Leguit is als vertegenwoordiger van de landelijke werkgroep beenmergpathologie ingestapt.