Feike Willemse prijs

De Feike Willemse prijs werd door het bestuur van de Werkgroep Kinderpathologie der
Lage Landen (WKPLL) ingesteld als blijk van waardering voor de inspanningen, die
Feike Willemse heeft geleverd voor de pathologie in het algemeen en de kinderpathologie in het bijzonder. Hij was jarenlang een zeer stimulerende secretaris van de WKPLL.
Stimuleringprijs voor onderzoek in kinderpathologie.
De prijs is bestemd voor onderzoekers op het gebied van de kinderpathologie of hieraan
nauw verwante onderzoeksvelden zoals de ontwikkelingsbiologie, embryologie,
klinische genetica, obstetrie en kindergeneeskunde (neo-/perinatologie).
De prijs wordt 2 jaarlijks uitgereikt, zo ook tijdens de komende pathologendagen in
2017, en bestaat uit een geld bedrag van € 2000,- . Tijdens de uitreiking krijgt de
ontvanger de gelegenheid om een korte presentatie te geven over het desbetreffende
onderzoek.

Aanvraag
De aanvraag, bestaand uit een korte beschrijving van het onderzoek, een aanbevelingsbrief en een curriculum vitae, kan worden ingediend bij de voorzitter van de Werkgroep Kinderpathologie der Lage Landen:

Drs S.J.J. Mol
Afdeling Pathologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Postbus 90153
5200 ME ‘s-Hertogenbosch
[email protected]
Aanvragen ontvangen vóór 1 februari zullen in behandeling worden genomen.

Lees hier de oproep voor kandidaten van 2017.