Werkgroep CE ICDR Pathologie

Eind 2021 is de werkgroep ingesteld met als doel de implementatie van IVDR voor routine, immunohistochemie en in situ hybridisatie testen te begeleiden.

De werkgroep is gestart met een inventarisatie van de stand van zaken in de pathologie laboratoria.


ACTUEEL – uit Bulletin


10-03-2022

Er zijn nieuwe Europese regels voor in-vitro diagnostica (IVDR). Doel van de nieuwe regels is de patiëntveiligheid te vergroten en er voor te zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënt.

De FMS heeft een landelijke taskforce IVDR opgericht waarin de betrokken wetenschappelijke verenigingen zijn  verenigd. De NVVP is vertegenwoordigd door Bas Tops (Link – bijlage 1 Landelijke Tasforce). Daarnaast heeft de NVVP 2 werkgroepen ingesteld die zich buigen over de implicaties van de IVDR voor de pathologie. Dit zijn de werkgroep IVDR moleculaire diagnostiek van de KMEP onder voorzitterschap van Arja van der Elst, en de werkgroep IVDR pathologie van de CBB onder voorzitterschap van Rycolt Hamoen.

IVDR vragenlijst | Deadline 15-03-2022

De pas ingestelde werkgroep IVDR pathologie wil zich een beeld vormen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de IVDR binnen pathologie instellingen in Nederland. Daarvoor is een vragenlijst opgesteld (Link naar de vragenlijst). Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in welke knelpunten, vragen en onduidelijkheden er leven en daarnaast informatie op te halen naar reeds geïmplementeerde “best practices”.

De werkgroep IVDR pathologie nodigt uw instelling uit de vragenlijst (uiterlijk 15 maart) in te vullen, bij voorkeur in te vullen door kwaliteitsfunctionaris. U kunt contact opnemen met  de werkgroep IVDR pathologie via het NVVP Bureau.

Dank namens de werkgroep IVDR pathologie.

Lees hier het volledige bericht


Werkgroep IVDR Pathologie


Leden

  • Rycolt Hamoen, voorzitter
  • Astrid Klooster
  • Jannes Woudstra
  • Odette Hampsink
  • Robert van der Geize
  • Stijn Crobach
  • Yvonne Spoelstra

Contact via: NVVP Bureau