De ISO 15189 norm is de standaard voor pathologie-afdelingen in Nederland.

Veldnormen

Waarderingssystematiek Kwaliteitsvisitaties
Normendocument moleculaire diagnostiek
Normendocument aandachtsgebieden

Aan dit gedeelte van de website wordt nog gewerkt.