Advies Revisie Bewaartermijnen.

Het Advies Revisie Bewaartermijnen wordt door publicatie in Bulletin en op de website ter becommentariëring voorgelegd aan de leden en zal ter vaststelling worden geagendeerd voor de komende ALV. Opmerkingen en commentaren kunt u doorgeven aan het verenigingsbureau.