Ledenbrief | Reactie Wetenschappelijke verenigingen op RvA-voorschrift VR003

Binnen de wetenschappelijke verenigingen van medisch laboratoriumspecialisten, bestaat al geruime tijd onrust over RvA-Voorschrift VR003 (Wijziging van RvA-voorschrift VR003 – Raad voor Accreditatie), waarin gesteld wordt dat laboratoria bij elke rapportage moeten verwijzen naar de accreditatiestatus, met vermelding van accreditatienummer en evt. logo. Vanaf november 2021 kan of zal aan deze norm getoetst gaan worden bij RvA beoordelingen.

De consequenties van deze VR003 zijn uitgebreid gesproken binnen de ISO 15189 begeleidingscommissie. De wetenschappelijke verenigingen zijn unaniem van mening dat het vermelden van accreditatiestatus bij alle rapportages niet leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Sterker nog, we vrezen dat door de veelheid aan informatie, relevante opmerkingen bij uitslagen onder kunnen sneeuwen, met als gevolg dat de kwaliteit van zorg in het geding komt. Een en ander is al door vele leden en alle wetenschappelijke verenigingen aan de RvA aangegeven. De RvA heeft ons uitgelegd dat dit vereiste voortvloeit uit Europese regelgeving die wordt geïnitieerd bij de EA (Europeaan Accreditation) waarbij de RvA is aangesloten. De RvA heeft de verplichting deze regelgeving op te volgen. Vanwege de vele geluiden uit het veld heeft de RvA bij de EA de zwaarwegende bezwaren vanuit de Nederlandse laboratoriumspecialisten aangekaart en om een oplossing gevraagd. Vooralsnog is die oplossing niet gekomen.

De NVVP, NVMM, NVKC, VKGL, en NVZA  hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de RvA.

In de tussentijd raden we onze leden aan géén verregaande acties te ondernemen om aan de VR003 te voldoen. Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en besluitvorming rondom de implementatie van de VR003

Met vriendelijke groet,
Namens de CKBU,

Willemijn Dingemans
lid Begeleidingscommissie ISO 15189