Meetinstrument behorende bij kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek

Om de voortgang van de implementatie van de kwaliteitsstandaard moleculaire diagnostiek te monitoren is een meetinstrument ontwikkeld. Het betreft een vragenlijst waarin op enkele onderdelen de voortgang van de implementatie kwaliteitsstandaard per afdeling wordt gevolgd. Een meetinstrument is een verplicht onderdeel bij het aanbieden van een kwaliteitsstandaard aan het kwaliteitsregister van het Zorginstituut. In het vierde kwartaal van 2023 is de eerste uitvraag voorzien en dit wordt in 2024 en 2025 herhaald.

De uitkomsten van de uitvraag worden op niet tot individuele pathologieafdelingen/ organisaties herleidbare wijze gepubliceerd. Dit geeft enerzijds de gewenste transparantie aan de buitenwereld en de mogelijkheid om aan te tonen hoe goed de moleculaire diagnostiek in Nederland is georganiseerd. Anderzijds stelt het de individuele afdelingen in staat om zichzelf te vergelijken ten opzichte van het landelijke niveau.

De deadline voor het aanbieden aan het kwaliteitsregister is medio september 2023. Het meetinstrument wordt niet ter goedkeuring voorgelegd aangezien het enkel het monitoren van implementatie betreft op basis van de kwaliteitsstandaard en het LVC normen- en waardendocument. Maar als je vragen of opmerkingen hebt, horen wij dat uiteraard graag. Gezien de deadline het liefst zo snel mogelijk, maar uiterlijk 14 september a.s. via het NVVP secretariaat NVVP secretariaat.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een reactie achter