ALV NVVP | 13-04-2023 | Amersfoort

13-04-2023 | 11:10-12:10 uur Beste collegae, Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de NVVP. Datum : donderdag 13 april 2023 Tijd       : 11:10 – 12:10 uur Locatie : Van der Valk Hotel | Ruimtevaart 22 | 3824 MX AMERSFOORT De stukken ten behoeve van de ALV komen op het besloten deel van de website te staan. Wij stellen jullie aanwezigheid zeer op prijs en rekenen erop je te mogen begroeten op 13 april! Met vriendelijke groet, Robby Kibbelaar – secretaris NVVP

Inschrijven Week van de Pathologie 2023

Week van de Pathologie 13&14 april 2023 | Van der Valk Amersfoort De NVVP organiseert samen met de NVML in het voorjaar van 2023 weer de Week van de Pathologie en wel op 13 en 14 april 2023. Deze keer vindt het congres plaats bij Van der Valk Hotel Amersfoort (Route). * Vroegboek tarief is geldig tot 10 maart 2023! De donderdag start met zoals vanouds het gezamenlijke programma met de NVML, voorafgegaan door een welkomstwoord van de voorzitter. De inhoud van dit programma blijft nog even een verrassing! Het middagprogramma wordt deels ingevuld door de BDIAP samen met expertisegroep Longpathologie. Met aan het eind van de middag aandacht voor juridische zaken in de workshop Legal. En de mogelijkheid om de sessie Comparative Pathology bij te wonen. Op de vrijdag wordt een groot deel van het programma georganiseerd door diverse expertisegroepen in parallel sessies. In de ochtend o.a. aandacht voor…

Webinar Gynaecopathologie | 08-03-2023

INSCHRIJVEN WEBINAR De Nederlandse Werkgroep voor Gynaecologische Pathologie (NWGP) verzorgt op woensdag 8 maart (16.00-18.00) een webinar rondom trofoblastaire ziekten. Met het programma worden verschillende aspecten rondom deze zeldzame aandoening(en) belicht. De inhoud van de webinar is nauw afgestemd met de huidige voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Trofoblastaire Tumoren (WTT), dr. Christianne Lok.

Aan het einde van deze webinar zal aan emeritus hoogleraar Peter Vooijs de Aart Schaberg-penning worden overhandigd door de huidige voorzitter van de NWGP (drs. Loes Kooreman) voor zijn grote verdiensten ten behoeve van de gynaecologisch pathologie, waaronder trofoblastaire tumoren nationaal en internationaal.

In memoriam Bert Ooms

Bert Ooms * 1953 – 18 januari 2023 † Op 18 januari overleed onze oud-collega Bert Ooms op 70-jarige leeftijd. Bert volgde zijn opleiding tot patholoog aan de VU, en al op zijn 29e, in 1982, startte hij als patholoog in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag, tegelijkertijd met de 10 jaar oudere Roel Veldhuizen. Samen met collega Roeland Blok bouwden zij een praktijk op met veel aandacht voor cytologische diagnostiek.  Veel patiënten kwamen dagelijks op de afdeling voor een punctie op palpatie, nu ondenkbaar in de Nederlandse PA-praktijk. De ‘Veldhuizen cursus’ is een overblijfsel van deze passie van Bert en Roel. Bert’s diagnostische liefde lag ook op het vlak van de nefro- en vooral de uropathologie, waarop hij in de jaren 80 promoveerde. Hij was een aanhanger van de ‘clean desk policy’, ongelofelijk hoe zijn bureau na een dag met stapels diagnostiek toch steeds weer leeg kon zijn.  In…

In memoriam Guy Brutel de la Rivière

Guy Brutel de la Rivière * 29 mei 1945 – 19 januari 2023 † ‘Il y a quelque chose de plus fort que la mort. C’est la presence des absents dans la mémoire des vivants.’ Jean d’Omesson Ons bereikte het bericht dat op 19 januari 2023 oud collega Guy Brutel de la Rivière is overleden. De heer Brutel de la Rivière ontving zijn opleiding tot patholoog in Leiden en was later werkzaam in Amsterdam in het Lucas-Andreas.

Beëindiging aandoeningswerkgroep colorectaal carcinoom

De overheid (VWS) heeft afgelopen jaren voor diverse zorggebieden geïnvesteerd in het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ). Het programma is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders (ziekenhuizen, medisch professionals), zorgverzekeraars en patiëntorganisaties. UZ richt zich op gepaste zorg en is derhalve een hoeksteen van het Integraal Zorg Akkoord. Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie en het verhogen van kwaliteit en werkplezier van de medisch professional zijn twee doelen. Het UZ programma CRC is afgerond en wordt voortgezet in het Harmonisatieproject CRC. De NVVP is gevraagd te participeren in de werkgroep Harmonisatieproject CRC. Het Harmonisatieproject moet in juni 2023 zijn afgerond. Het is belangrijk dat de NVVP haar input geeft en wij dragen graag een betrokken patholoog voor. I.v.m. het verstrijken van de deadline, gelieve per omgaande te reageren indien je geïnteresseerd bent in deze rol naar <[email protected]>.