Spiegelinformatie mammagradering

Hoe gradeert u? In de week van 19 februari 2018 ontvangen alle laboratoria die tussen 2013 en 2016 gebruik hebben gemaakt van de PALGA protocol module ‘MammacarcinoomTotaal’ een terugkoppeling van […]

Pompe-penning 2018

Het NVVP bestuur vraagt u kandidaten voor te dragen die in aanmerking komen voor de Pompe-penning 2018. Met deze penning, vernoemd naar patholoog J.C. Pompe, eert de NVVP personen die een bijzondere bijdrage hebben […]

Landelijke richtlijn borstkanker herzien

Een groot deel van de landelijke richtlijn Borstkanker is herzien en voor iedereen beschikbaar via www.oncoline.nl en www.richtlijnendatabase.nl. In de nieuwe richtlijn zijn onder meer nieuwe geneesmiddelen en screeningsadviezen voor […]

RIVM – Nieuwe versie protocol – pathologie

Deze maand is de nieuwe versie van het ‘Protocol toelating en auditing’ voor pathologie-laboratoria verschenen. Op basis van de ervaringen vanuit de audits en opmerkingen vanuit het veld, is er door de RCP (regionaal […]

Taakgroep 100 jaar NVVP

Beste collega’s, In 2020 bestaat de NVVP 100 jaar en dat is uiteraard reden tot een feestje! Omdat wij dat niet alleen kunnen,  willen wij jullie vragen om ons te […]

TNM classificatie van cutane melanomen

Beste collegae, hierbij een mededeling vanuit IKNL ten aanzien van de veranderingen in de TNM classificatie van cutane melanomen. Dit is uiteraard afgestemd met onze gemandateerde pathologen. Graag uw aandacht hiervoor.