Projectaanvragen SKMS

De eerstvolgende deadline voor het indienen van een SKMS projectaanvraag is dinsdag 30 januari 2018., 12:00 uur. Indien u een project heeft waarvan u van mening bent dat dit in aanmerking komt om ingediend te […]

Epiloog CBB themamiddag

CBB | 30-11-2017 Wij kijken met veel plezier terug op een geslaagde themamiddag 23-11-2017 van de Commissie Beroepsbelangen (CBB) in Amersfoort met een grote opkomst en uitvoerige discussies over alle […]

Update Thesaurus nov. 2017

In de nieuwe thesaurus van PALGA is de term “kritieke bevinding” opgenomen. Onafhankelijk van wat we vinden van deze IGZ hype, is dit een mogelijkheid om de extra inspanning die […]

Uit het bestuur

Machtigingsformulier en declaraties | 30-11-2017 Zoals eerder aangekondigd, gaat de NVVP in 2018 weer over tot automatische incasso voor de lidmaatschapsbijdrage. Hiervoor ontvangt ieder lid van de NVVP binnenkort een nieuw machtigingsformulier. Daarnaast verzoeken wij […]

PALGA-prijs 2018

PALGA | 27-11-2017 Van 2012 tot en met 2017 heeft de uitreiking van de PALGA-prijs voor het beste onderzoek met PALGA-gegevens plaatsgevonden tijdens de Pathologen-dagen / Week van de Pathologie. Ook […]

Ledenraadpleging gewijzigde AMS

Op dinsdag 7 november hebben de FMS en de LAD een akkoord bereikt met de NVZ over de gewijzigde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de […]