NVVP Standpuntnota

In het Bulletin van 21-01-2021 hebben wij bericht over de uitwerking van de bestuursbeleidsdag van augustus 2020 in een standpuntnota. Naast de COVID crisis stond het jaar 2020 in het teken van diverse voor de pathologie belangrijke ontwikkelingen. Dit bracht het bestuur ertoe om aan de hand van het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020 – 2024 te focussen op vier thema’s. Deze zijn zijn uitgewerkt in een standpuntnota (let op! Inloggen noodzakelijk) De conclusies en standpunten moeten een leidraad vormen voor het beleid van het bestuur en de leden voor komende jaren.

Graag leggen wij deze nota voor aan jullie voor voor commentaar. Volgende week sturen we een vragenlijst waarmee we jullie mening over de diverse onderwerpen, conclusies en standpunten willen ophalen. Maandag 22 maart, volgt een online interactieve webinar. Het is ons voornemen de standpuntnota in de ALV van 20 april vast te stellen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord