Programma Pathologendag

  • De Pathologendag is een verenigingsdag ten dienste van de commissies, werk- en taakgroepen, activiteiten van onze leden en wat hun bezig houdt.> Lees meer
  • We kijken terug op een geslaagde Pathologendag bij het Van der Valk Hotel in Veenendaal, dd. 17-11-2022.

    De aftrap met Jan Anthonie Bruijn, voorzitter Eerste Kamer was bijzonder inspirerend. Hij gaf een verhelderend inzicht in de kaders van de Zorg en politieke keuzes. Jan Anthonie maakte een vergelijking tussen zijn werk in de politiek en zijn werk als patholoog en stelde vast dat er veel overeenkomsten zijn. Het integraal zorgakkoord dat op stapel staat zal veel van ons allen vragen. Er zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt om te voorkomen dat een tweedeling in de toegankelijkheid van de zorg ontstaat. Een van de meest effectieve tools is een actieve houding van ons allen om kostenbewust te werken. Daarnaast werd een oproep gedaan om te participeren in het maatschappelijke en politieke domein.

    Vervolgens gaf de voorzitter, Jos Bart, met Carine Peutz een eerste toelichting op het integraal kwaliteitsbeleid – in wording van de NVVP.

    Aansluitend volgden informatieve lezingen en discussies omtrent het werk van de Commissie Kwaliteit en BeroepsUitoefening (CKBU). Petra Ghuys en Willemijn Dingemans bespraken het werk van de CKBU en de daaronder ressorterende werkgroep ISO. Hoewel veel werk achter de schermen gebeurt, is de taakomvang van de commissie indrukwekkend.

Presentaties 2022

  • Na afloop van de Pathologendag kunt u hier de presentaties vinden