PIE ALERT

PATHOLOGY IMAGE EXCHANGE ALERT

Oproep aan Pathologie-afdelingen die bezig zijn met aanschaf Digitale Pathologie oplossingen

Veel pathologie afdelingen schaffen scanners aan met het oog op onderlinge consultatie en revisie in het regionaal en landelijk netwerk. PIE, het landelijk beelduitwisselingsplatform is een prachtig en wereldwijd uniek project dat ondersteund wordt door NVVP, stichting PALGA en IKNL. Het NVVP bestuur vindt het van groot belang dat het PIE netwerk goed toegankelijk en bruikbaar is voor pathologie-afdelingen in Nederland.

De bouw van het PIE platform nadert voltooiing maar we hebben uw hulp nodig.

Het PIE platform is leverancier-neutraal en ondersteunt beelden vanuit alle scanners/IMS-en. Omgekeerd moeten leveranciers aan standaardformaten voldoen zoals BigTiff en DICOM als exportformaten, zodat een koppeling te realiseren is. Beide formaten worden door SECTRA, de leverancier van het PIE platform, ondersteund.

Hoewel de meeste leveranciers stellen te voldoen aan deze eisen, blijkt de realiteit soms weerbarstiger te zijn. Bijvoorbeeld als koppelingen niet vrij gegeven worden of de DICOM standaarden niet uniform geïnterpreteerd worden zodat de functionaliteit van DICOM beelden toch onvoldoende is. De technische inschatting is dat deze zaken oplosbaar zijn tussen leveranciers.

Overeenstemming over de juiste interpretatie van de DICOM-standaard in de internationale WG26 werkgroep wordt vroegst in mei 2018 verwacht zodat een oplossing via deze weg op zijn niet voor december 2018 beschikbaar kan komen voor PIE: een onwenselijke vertraging.

U begrijpt dat een goede beeldkwaliteit en functionaliteit essentieel zijn om PIE als landelijk platform te kunnen laten slagen. Het NVVP bestuur raadt u met klem aan om de onderstaande technische specificaties* in uw nieuwe contracten met leveranciers op te nemen en van leveranciers te verlangen dat zij aantonen dat de PIE koppeling functioneert. Ook bij reeds lopende contracten is het belangrijk om hier aandacht voor te vragen. Zo zorgen we samen voor een duurzaam, toegankelijk, landelijk dekkend netwerk!

Voor toelichting op de specificaties kunt u contact opnemen met PIE projectleider Andre Huisman.

Hoogachtend, namens het bestuur NVVP en stuurgroep PIE,
Katrien Grünberg

Specificaties:

De documenten zijn te vinden op de PIE-pagina van PALGA.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord