Het is toegestaan bij volmacht te stemmen. Elk lid mag voor maximaal 1 ander lid als gevolmachtigde ter vergadering een stem uitbrengen.

Als je een collega wil machtigen om voor je te stemmen, dient onderstaand machtigingsformulier te worden ingevuld. Het formulier dient uiterlijk maandag 10 juli 11:00 uur door het secretariaat van de NVVP zijn ontvangen.