PALGA Portal en de AVG – Toelichting

CWI | 01-06-2018

Met dit bericht willen we u informeren over de implicaties van de invoering van de AVG voor de PALGA Portal en het gebruik van pathologie data en materiaal voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat is de AVG/GDPR?

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, aka GDPR) van toepassing. De AVG is een Europese wet bedoeld om onze privacy te beschermen en schrijft voor hoe organisaties met persoonsgegevens om moeten gaan. Met de komst van de AVG vervalt de (Nederlandse) Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De wet is in principe bedoeld voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Echter, zowel in de AVG als in de Nederlands uitvoeringswet (uAVG) staat een aantal uitzonderingen voor verwerkingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Wat verandert niet? | Wat verandert wel? | En verder?

> Lees meer


PALGA Portal en de AVG

CWI | 18-05-2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wat verandert er wel en niet voor het gebruik van pathologie data en materiaal voor wetenschappelijk onderzoek? Veel blijft zoals het was. Zo blijft de huidige regeling voor wetenschappelijk onderzoek op medische gegevens en afgenomen lichaamsmateriaal onverkort van toepassing. De voorwaarden waaronder dat kan, zijn wel aangepast. Dit sluit aan bij het PALGA memo en de overige info in het NVVP Bulletin van 4 mei jl.
Zie voor meer info ook de in het vorige Bulletin al genoemde ELSI service desk.


Effecten van de AVG: wat moeten we ermee?

CWI | 04-05-2018

Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: de “General Data Protection Regulation (GDPR)”. Dit geldt zeker ook voor de ziekenhuizen en daarmee ook voor de afdelingen pathologie. Dit roept daarmee vragen op voor zowel de patiëntenzorg kant een voor het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de vragen aan de kant van onze pathologiediagnostiek is recent door PALGA een memo uitgegeven waarop vele vragen antwoord wordt gegeven.

> Lees meer