CWI | 04-05-2018

Zoals ook bijna dagelijks in het nieuws te zien is zijn er vele vragen rondom de nieuwe privacywet, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), gebaseerd op de nieuwe Europese wetgeving: de “General Data Protection Regulation (GDPR)”. Dit geldt zeker ook voor de ziekenhuizen en daarmee ook voor de afdelingen pathologie. Dit roept daarmee vragen op voor zowel de patiëntenzorg kant een voor het wetenschappelijk onderzoek. Met betrekking tot de vragen aan de kant van onze pathologiediagnostiek is recent door PALGA een memo uitgegeven waarop vele vragen antwoord wordt gegeven.

Met betrekking tot het wetenschappelijk onderzoek heeft dit ook consequenties aangezien het onderzoek vrijwel steeds gaat over gebruik van ons opgeslagen weefselmateriaal met bijbehorende data. De Commissie Wetenschap en Innovatie (CWI) van de NVVP houdt nauwe contacten hierover met Coreon (de juridische poot van de Federa) en de BBMRI om zo goed mogelijk vragen hierover te kunnen beantwoorden. Wij zullen de komende weken steeds proberen een aantal belangrijke vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. Dit zal cumulatief worden verzameld op de NVVP website als FAQ (frequently asked questions). Hierbij willen we u ook vast wijzen op de webpagina’s van de ELSI servicedesk; deze servicedesk is specifiek in het leven geroepen om de vele vragen rondom Biobanking, privacy et cetera te beantwoorden. De website is nog in ontwikkeling maar zal de komende tijd steeds meer worden gevuld. Een aantal belangrijke vragen die hier reeds worden besproken:

De CWI ontvangt graag uw verdere vragen (via secretariaat), die zullen we dan bundelen en voorleggen aan juristen etc. Deze zullen dan met de (mogelijke) antwoorden aan de FAQ worden toegevoegd.