Eens in de vijf jaar dient een praktijken pathologie te worden gevisiteerd. Zie hiervoor het visitatiereglement. U wordt hiervoor benaderd door de secretaris van de Landelijke Visitatie Commissie (LVC). Wanneer een datum voor de kwaliteitsvisitatie is vastgesteld, ontvangt u een officiële uitnodiging voor de visitatie. Samen met de leden van het visitatieteam wordt een dagprogramma opgesteld.

Documenten

Commissieleden

Ellis Barbé – voorzitter
Michiel van der Horst – secretaris
Ariënne van Marion
Celien Vreuls
Ruth Fleischeuer
Thea Teune
Roy Jurhill
Ilse Diederen
Sabine Croonen
Franny van Opstal – ambtelijk secretaris
Marieke Vos – ambtelijk secretaris