Algemeen

De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van pathologen en artsen in opleiding tot patholoog, van Klinisch Moleculair Biologen in de Pathologie en van Veterinaire Pathologen. De NVVP richt zich op het behartigen van de maatschappelijke belangen en beroepsaangelegenheden in de ruimste zin, van haar leden op het gebied van de klinische pathologie, de veterinaire pathologie, de toxicologische pathologie en de klinisch moleculaire en experimentele pathologie. De vereniging doet dit bijvoorbeeld door het ontwikkelen van richtlijnen, het verrichten van visitaties en het verzorgen van nascholing.

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 404 77 167.


De NVVP-website

De website bestaat uit een publiek en een besloten deel. Het publieke gedeelte bevat informatie over de pathologie en het werk van de vereniging. Leden kunnen inloggen op het besloten deel van de website. Daar vinden zij vakinhoudelijke informatie.


Privacy verklaring van de NVVP

Dit is de NVVP Privacyverklaring. In deze verklaring staat hoe de NVVP omgaat met de persoonsgegevens die wij in ons contact met jou verkrijgen.


Verenigingsbureau

De dagelijkse gang van zaken van de NVVP wordt ondersteund door het verenigingsbureau.

SecretariaatMarylies Huizinga & Esther Brandt[email protected]
Algemene zakenSophie van Tilburg – van Hedel[email protected]
VisitatiesFranny van Opstal & Marieke Vos[email protected]
KwaliteitBianca van Wetten[email protected]
ExpertisegroepenAnita Caron[email protected]
AdministratieMarylies Huizinga & Esther Brandt[email protected]
CongressenMarylies Huizinga[email protected]

NVVP – JC Pompe erepenning

Met de Pompe-penning, vernoemd naar patholoog J.C. Pompe, eert de NVVP personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de pathologie.

> Lees meer


NVVP – Erelidmaatschap

Te verlenen aan NVVP leden, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Nederlandse) pathologie in het algemeen of voor de wetenschappelijke vereniging.

> Lees meer