JC Pompe erepenning

Uit te reiken aan individuen, die zich speciaal verdienstelijk hebben gemaakt voor de (Nederlandse) Pathologie. Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen (patholoog zijn of NVVP lidmaatschap is niet noodzakelijk). De erepenning wordt uitgereikt door het NVVP bestuur. De erepenning gaat vergezeld van een oorkonde.

Voorwaarde:
Geen. Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.

Voordracht/aanvraag:
Voorstellen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de NVVP onder vermelding van ‘voordracht Pompe penning’. Aanvraag dient met redenen omkleed te zijn, inclusief twee aanbevelingsbrieven.

Besluitvorming:
Het NVVP bestuur.
NB: de naam wordt gegraveerd in de penning. Houd daarom rekening hiermee met in de aanvraag: tenminste 2 mnd voor de datum van uitreiking.

Uitreiking:
voorzitter NVVP

Lijst ontvangers erepenning:

2012 – Dhr. A. (Arjen) van de Pol
2013 – Dhr. Chr. (Chris) Meijer en dhr. R. (Raimond) Giard
2014 – Dhr. F.T. (Fred) Bosman / dhr. G.J. (Gert-Jan) Fleuren
2015 – Dhr. W. (Wolter) Mooi
2016 – Dhr. H. (Han) van Krieken
2017 – Dhr. J.M. (Jan) Broekman
2018 – Dhr. J.G. (Jan) van den Tweel en dhr. M.G. (Miek) Havenith
2019 – Dhr. G.J. (G. Johan) Offerhaus en dhr. Ph.M. (Philip) Kluin
2020 – Dhr. J.L.G (Hans) Blaauwgeers, uitgereikt in 2022 (COVID)
2023 – Mevr. E. (Elisabeth) Bloemena