In 2019 is het project ‘Kennisagenda Pathologie’ gestart om te inventariseren waar in de pathologie gebreken aan wetenschappelijke onderbouwing liggen (kennishiaten) in de (dagelijkse) diagnostiek en de top 10 van deze hiaten weer te geven in een kennisagenda.

Hiervoor is een bijdrage verkregen van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en het project wordt ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele werkgroep ‘Kennisagenda NVVP’,

Wim Timens (vz)                             Bastiaan Tops                   Lorraine de Haan
Chella van der Post                         Paul van Diest                   Ronald Huijsmans
Floris Groenendijk                          Marieke Hogenes