Rapportage van de uitslag door de patholoog aan de patiënt

SAMENVATTING
Het pathologisch onderzoek staat voor veel patiënten centraal in het zorgtraject als basis voor de diagnose en het behandeltraject. Het pathologieverslag is traditioneel gericht aan de behandelaar en niet aan de patiënt. Hoewel de patiënt het verslag tegenwoordig wel kan inzien is de complexe inhoud meestal niet te begrijpen. In een tijdperk van gezamenlijke besluitvorming waarin de patiënt maximaal geïnformeerd moet zijn, kan directe communicatie tussen patiënt en patholoog van toegevoegde waarde zijn. In het buitenland zijn al enkele succesvolle initiatieven bekend. In dit artikel geven wij een pleidooi voor een patiëntgerichte benadering van het pathologieverslag en kijken wij hoe de communicatie over de inhoud in goede afstemming met de behandelaar geoptimaliseerd kan worden. We bespreken de mogelijkheden voor praktische invulling, potentiële voordelen en knelpunten. Het artikel kan een startpunt zijn voor een discussie tussen behandelaars, pathologen en patiënten in Nederland.