Hoe huidbiopten in te delen met vraagstelling neoplasie èn ontsteking?

Indeling gebeurt op basis van de vraagstelling. Indien bij bv. de vraagstelling basaalcelcarcinoom toch sprake blijkt van ontsteking (of mycosis fungoides/maligne lymfoom) dan mag de categorie-indeling daar niet op aangepast worden. Indien (klinisch) sprake is van een vraagstelling neoplasie èn ontsteking (bv BCC versus eczeem) dan indelen als huidbiopt in categorie 516 (dus als vraagstelling neoplasie).

Mammabiopten/resecties links en rechts:

Voor mammabiopten en resecties geldt dat links en rechts 2 aparte verrichtingen zijn (zie tabel) Dit geldt niet voor reducties. Indien sprake is van een oncologische resectie aan één kant met een preventieve ablatio aan de andere kant dan geldt één verrichting voor de oncologische resectie en één voor een mammareductie.

NB: Biopten en cytologische puncties van 2 tumoren in een mamma zijn géén aparte verrichtingen en krijgen dus één code (zwaarteweging).

Een axillaire lymfklier die in dezelfde zitting gepuncteerd wordt krijgt de aparte zwaarteweging die bij een lymfklierpunctie hoort.

Longcytologie en mediastinale lymfklierpuncties:

Alle EBUS en EUS puncties krijgen één zwaartecategorie ook al worden naast mediastinale lymfklieren in hetzelfde onderzoek een longtumor en een bijnier gepuncteerd. Een bronchusspoeling en een pleuravocht bij de EUS/EBUS krijgen apart de bij deze verrichtingen behorende zwaartecategorie(ën). Een bronchusspoeling rechts en een bronchusspoeling links afgenomen in één zitting krijgen één zwaartecategorie.

Bovenstaande afspraken zijn deels arbitrair. Dat de indeling soms niet volledig recht doet aan de workload is vervelend maar heeft zeer beperkte impact zolang iedereen maar op dezelfde manier declareert.